Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-21-2013-38

RK-21-2013-38.doc  RK-21-2013-38pr01.pdf  RK-21-2013-38pr02.pdf  RK-21-2013-38pr02upr1.pdf  RK-21-2013-38pr03.pdf  RK-21-2013-38pr04.pdf
Číslo materiálu38
Číslo jednacíRK-21-2013-38
NázevFond Vysočiny - poskytnutí dotací v rámci grantového programu Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2013
Zpracoval R. Šimánková
Předkládá K. Lisá
Počet příloh
Popis problémuMateriál se zabývá poskytnutím dotací žadatelům v rámci grantového programu Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2013 na podporu rozvoje zážitkové turistiky na území Kraje Vysočina.
Uzávěrka GP Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2013 byla dne 30. 4. 2013. Bylo doručeno celkem 16 žádostí s celkovým finančním požadavkem 2 023 061 Kč s tím, že objem finančních prostředků pro grantový program byl schválen ve výši 1 200 000 Kč. Zasedání řídícího výboru se konala ve dnech 17. a 30. května 2013. 2 projekty byly vyřazeny z důvodu administrativního nesouladu. Zbývajících 14 projektů bylo hodnoceno členy řídícího výboru. Z hodnocených žádostí je 11 žádostí navrženo k poskytnutí dotace, přičemž na hranici dostupné finanční alokace programu se ocitl jeden projekt, kterému je návrh dotace snížen. 3 žádosti jsou navrženy k neposkytnutí dotace. Celkem byla mezi podpořené projekty rozdělena celková alokovaná částka 1 200 00 Kč.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu na základě usnesení řídícího výboru navrhuje radě kraje rozhodnout poskytnout dotace v rámci tohoto programu žadatelům uvedeným v materiálu RK-21-2013-38, př. 1, rozhodnout neposkytnout dotace žadatelům uvedeným v materiálu RK-21-2013-38, př. 2, doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotace žadatelům uvedeným v materiálu RK-21-2013-38, př. 3 a doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout neposkytnout dotace žadatelům uvedeným v materiálu
RK-21-2013-38, př. 4.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
* poskytnout dotace v rámci grantového programu Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2013 žadatelům uvedeným v materiálu RK-21-2013-38, př. 1;
* neposkytnout dotace v rámci grantového programu Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2013 žadatelům uvedeným v materiálu RK-21-2013-38, př. 2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* rozhodnout poskytnout dotace v rámci grantového programu Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2013 žadatelům uvedeným v materiálu RK-20-2013-38, př. 3;
* rozhodnout neposkytnout dotace v rámci grantového programu Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2013 žadatelům uvedeným v materiálu RK-20-2013-38, př. 4.
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 25. 6. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz