Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-21-2013-31

RK-21-2013-31.doc  RK-21-2013-31pr01.pdf  RK-21-2013-31pr02.pdf
Číslo materiálu31
Číslo jednacíRK-21-2013-31
NázevNávrh rozpočtového opatření v souladu se zjištěními Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
Zpracoval R. Žižka
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuV souvislosti se zjištěními Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod byl uložen Kraji Vysočina odvod peněžních prostředků ve výši 5 742 702 Kč v rámci projektu II/639 Horní Cerekev - Kostelec (reg. č. CZ.1.11/1.1.00/02.00907) dle materiálu RK-21-2013-31, př. 1 a ve výši 2 170 337 Kč v rámci projektu II/133 Horní Cerekev - kř. II/602 (reg. č. CZ.1.11/1.1.00/02.00908) dle materiálu RK-21-2013-31, př. 2 do rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje Radě Kraje Vysočina doporučit:
* zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Ostatní finanční operace, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené o částku 7 913 100 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 7 913 100 Kč určenou na úhradu odvodů peněžních prostředků do rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod dle materiálů RK-21-2013-31, př. 1 a RK-21-2013-31, př. 2.
StanoviskaEkonomický odbor: Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva ke dni 5. 6. 2013 činí 95 355 tis. Kč.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Ostatní finanční operace, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené o částku 7 913 100 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 7 913 100 Kč určenou na úhradu odvodů peněžních prostředků do rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod dle materiálů RK-21-2013-31, př. 1 a RK-21-2013-31, př. 2.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 3. 7. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz