Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-21-2013-30

RK-21-2013-30.doc  RK-21-2013-30pr01.xls  RK-21-2013-30pr02.xls
Číslo materiálu30
Číslo jednacíRK-21-2013-30
NázevUkončení projektů II/409 Panské Dubenky - most ev. č. 409-016 a II/130 Miletín - most ev. č. 130-011 - návrh na rozpočtová opatření
Zpracoval M. Kremláčková
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuTento materiál je předkládán Radě Kraje Vysočina z důvodu ukončení projektů II/409 Panské Dubenky - most ev. č. 409-016 a II/130 Miletín - most ev. č. 130-011 (dále jen Projekty ), přijetí dotací z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod (dále jen ROP JV ) a z toho vyplývající potřeby převodů zůstatků zvláštních účtů Projektů do Fondu strategických rezerv.

Realizace a financování Projektů bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina 0553/08/2012/ZK, které měnilo usnesení 0115/02/2010/ZK a 0283/04/2009/ZK. Rada kraje schválila usnesením 1350/26/2011/RK předložení projektu II/409 Panské Dubenky - most ev. č. 409-016 a usnesením 2001/40/2011/RK předložení projektu II/130 Miletín - most ev. č. 130-011 v rámci kontinuální výzvy k předkládání projektů do Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod (ROP JV).

Dne 24. 5. 2013 byla na zvláštní účet projektu II/409 Panské Dubenky - most ev. č. 409-016 připsána dotace z ROP JV ve výši 1 650 939,80 Kč. Tentýž den byla také na zvláštní účet projektu II/130 Miletín - most ev. č. 130-011 připsána dotace z ROP JV ve výši 8 643 193,21 Kč.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření vyplývající z přijetí účelových dotací a převody konečných zůstatků s připsanými úroky ze zvláštních účtů Projektů do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektů.
StanoviskaOdbor ekonomický

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, ekonomickému odboru, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.
Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z ROP JV ve výši 1 650 939,80 Kč připsané na zvláštní účet projektu II/409 Panské Dubenky - most ev. č. 409-016 a o nabytí peněz ve formě účelové dotace z ROP JV ve výši 8 643 193,21 Kč připsané na zvláštní účet projektu II/130 Miletín - most ev. č. 130-011.
Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu II/409 Panské Dubenky - most ev. č. 409-016 o účelovou dotaci z ROP JV ve výši 1 650 939,80 Kč;
* převod konečného zůstatku ve výši 1 910 470,50 Kč a připsaných úroků za 2. čtvrtletí 2013 do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty;
* rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu II/130 Miletín - most ev. č. 130-011 o účelovou dotaci z ROP JV ve výši 8 643 193,21 Kč;
* převod konečného zůstatku ve výši 8 643 193,21 Kč a připsaných úroků za 2. čtvrtletí 2013 do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.
Odpovědnost ODSH, OE
Termín 30. 6. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz