Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-21-2013-25

RK-21-2013-25.doc  RK-21-2013-25pr01.pdf
Číslo materiálu25
Číslo jednacíRK-21-2013-25
NázevFOND VYSOČINY - grantový program Podpora budování dětských dopravních hřišť 2013 - návrh na poskytnutí dotací
Zpracoval M. Petr
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo Kraje Vysočina dne 2. 4. 2013 usnesením č. 0169/02/2013/ZK vyhlásilo grantový program Podpora budování dětských dopravních hřišť 2013 , který je určen na podporu zvýšení bezpečnosti a ochrany dětí v silničním provozu na pozemních komunikacích v Kraji Vysočina a snížení rizika úrazu dětí v silničním provozu. Uzávěrka příjmu žádostí byla 3. 5. 2013. Byly doručeny celkem 2 žádosti obcí a měst s celkovým finančním požadavkem ve výši 107 161 Kč. Řídící výbor grantového programu Podpora budování dětských dopravních hřišť 2013 zasedal dne 21. 5. 2013. Obě žádosti byly navrženy k poskytnutí dotace v požadované výši, což celkem činí 107 161 Kč. Zůstatek alokace programu činí 892 839 Kč.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina na základě usnesení řídícího výboru grantového programu Podpora budování dětských dopravních hřišť 2013 navrhuje Radě Kraje Vysočina doporučit Zastupitelstvu Kraje Vysočina rozhodnout poskytnout dotace subjektům dle materiálu RK-21-2013-25, př. 1
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci subjektům na projekt a ve výši dle materiálu RK-21-2013-25, př. 1.
Odpovědnost Odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 31. 10. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz