Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-21-2013-12

RK-21-2013-12.doc  RK-21-2013-12pr01.pdf  RK-21-2013-12pr02.pdf  RK-21-2013-12pr03.pdf  RK-21-2013-12pr04.pdf  RK-21-2013-12pr05.xls  RK-21-2013-12pr05upr1.xls
Číslo materiálu12
Číslo jednacíRK-21-2013-12
NázevPodpora pořádání sportovních mistrovství - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
Zpracoval I. Mach
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuRada kraje schválila dne 5. 2. 2013 usnesením č. 0250/05/2013/RK Pravidla Rady Kraje Vysočina pro přidělování dotací na pořádání mistrovství ČR, Evropy a světa ve sportovních disciplínách.
Zastupitelstvo kraje schválilo na svém zasedání č. 8/2012 dne 18. 12. 2012 usnesením č. 0547/08/2012/ZK rozpočet kraje na rok 2013. V Rozpočtu kraje 2013 - včetně komentáře, v kapitole Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost - podpora sportu je uvažována částka 500 000 Kč na Podporu pořádání mistrovství .
Na základě schváleného rozpočtu a Pravidel Rady Kraje Vysočina č. 02/2013 požádali 4 organizátoři mistrovství o finanční podporu v celkové výši 199 500 Kč.
Návrh řešení OŠMS předkládá radě kraje žádosti o poskytnutí dotace na pořádání sportovních mistrovství: PSM 11/13 (viz materiál RK-21-2013-12, př. 1), PSM 12/13 (viz materiál RK-21-2013-12, př. 2), PSM 13/13 (viz materiál RK-21-2013-12, př. 3) a PSM 14/13 (viz materiál RK-21-2013-12, př. 5) splňují podmínky stanovené Pravidly Rady Kraje Vysočina pro přidělování dotací na pořádání sportovních mistrovství ČR, Evropy a světa ve sportovních disciplínách . OŠMS navrhuje tyto žádosti podpořit.
Přehled všech žádostí, údajů o žadatelích, výši požadovaných prostředků obsahuje materiál RK-21-2013-12, př. 5; dotace jsou zaevidovány v systému eDotace.
StanoviskaOdbor ekonomický: Ekonomický odbor nemá připomínky k rozpočtovému opatření. Na kapitole Školství, mládeže a sportu, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost - podpora sportu je aktuální stav rezervy 205 050 Kč, určené na podporu pořádání sportovních mistrovství (ÚZ 00310).

Odbor informatiky: Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID dotace PR00555.0011, PR00555.0012, PR00555.0013, PR00555.0014
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost ve výši 199 500 Kč na podporu pořádání sportovních mistrovství dle tabulky č. 1 materiálu RK-21-2013-12, př. 5;
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu; odbor ekonomický
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz