Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-39-2012-22

RK-39-2012-22.doc  RK-39-2012-22pr01.pdf
Číslo materiálu22
Číslo jednacíRK-39-2012-22
NázevMajetkoprávní vypořádání areálu cestmistrovství v k. ú. a obci Počátky - koupě pozemku od ÚZSVM
Zpracoval M. Jaroš
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuTento materiál projednává koupi pozemku nacházejícího se v areálu cestmistrovství v Počátkách od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen ÚZSVM).
Na odbor majetkový (dále jen OM) se obrátila Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace se žádostí o majetkoprávní vypořádání areálu cestmistrovství v k. ú. a obci Počátky. Vlastníkem pozemků v areálu cestmistrovství bylo ke dni žádosti město Počátky a fyzické osoby. V průběhu vypořádání se ještě dodatečně zjistil další vlastník: ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Dnes je kraj vlastníkem většiny pozemků v areálu. Zbývá pouze vypořádat pozemek par. č. 4136/30 - ostatní plocha, neplodná půda o výměře 121 m2 v k. ú. Počátky, který je ve vlastnictví ČR a příslušnost hospodařit s majetkem státu má ÚZSVM. OM požádal o jeho převod do vlastnictví kraje v roce 2010, ale dosud k převodu nedošlo. Dne 19. 11. 2012 na OM přišla nabídka na přímý prodej pozemku do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 4 650 Kč, tj. za cenu 38,43 Kč/m2.
Protože se nejedná o pozemek zastavěný tělesem silnice II. nebo III. třídy, není možný bezúplatný převod.
Návrh řešení OM navrhuje pozemek par. č. 4136/30 v k. ú. a obci Počátky nabýt do vlastnictví kraje za nabízenou cenu 4 650 Kč.
Tímto majetkoprávním úkonem bude zajištěno sjednocení vlastnictví pozemků v celém areálu cestmistrovství.
Návrh usnesení předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemek do vlastnictví kraje za nabízenou kupní cenu.
Kupní smlouva není předkládána, nebyla dosud prodávajícím předložena, ale bude se jednat o standardní smluvní vztah.
StanoviskaODSH souhlasí s majetkoprávním vypořádáním areálu cestmistrovství Počátky.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemek par. č. 4136/30 - ostatní plocha, neplodná půda o výměře 121 m2 v k. ú. a obci Počátky z vlastnictví České republiky - příslušnost hospodaření s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 4 650 Kč.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 18. 12. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz