Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2012-59upr1

RK-34-2012-59upr1.doc
Číslo materiálu59upr1
Číslo jednacíRK-34-2012-59upr1
NázevFinanční příspěvek neziskové organizaci Mensa International - Mensa České republiky na organizaci krajského kola Logické olympiády 2012 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
Zpracoval J. Albrechtová
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuDne 10. 9. 2012 OŠMS obdržel na základě Pravidel Rady Kraje Vysočina pro přidělování dotací na pořádání krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež žádost o podporu soutěže Logická olympiáda 2012. Jelikož nebyla žádost podána ve stanoveném termínu dle pravidel - maximálně dva měsíce před konáním soutěže, nebyla usnesením č. 1724/32/2012/RK dne 25. 9. 2012 podpořena.
Nezisková organizace Mensa International - Mensa České republiky, IČO 45248591 se tedy obrátila na hejtmana Kraje Vysočina s žádostí o záštitu a finanční příspěvek ve výši
20 000,- Kč na pořádání krajského kola soutěže Logická olympiáda 2012. Kopie této žádosti je obsahem materiálu RK-34-2012-59, př. 1.
Návrh řešení OŠMS navrhuje Radě Kraje Vysočina poskytnout dotaci neziskové organizaci Mensa International - Mensa České republiky, IČO 45248591 na podporu realizace krajského kola soutěže Logická olympiáda 2012 ve výši 20 000,- Kč.
Materiál RK-34-2012-59, př. 2 obsahuje smlouvu pro přidělení dotace.
StanoviskaOdbor informatiky - Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID O00478.0001.
Ekonomický odbor nemá připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže organizaci Mensa International - Mensa České republiky, IČO 45248591 na podporu krajského kola soutěže Logická olympiáda 2012 v celkové výši 20 000 Kč dle materiálu RK-34-2012-59, př. 1.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu
Termín 30. 12. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz