Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-35-2012-48

RK-35-2012-48.doc  RK-35-2012-48pr01.xls
Číslo materiálu48
Číslo jednacíRK-35-2012-48
NázevProhlášení k žádosti o platbu v rámci vyúčtování 3. monitorovacího období projektu Partner AT-CZ PRO 2013+
Zpracoval R. Šedivý
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o prohlášení skutečností uvedených v soupisce výdajů předkládané při podání žádosti o platbu dle materiálu RK-35-2012-48, př. 1. Výdaje byly realizované Krajem Vysočina za 3. monitorovací období od 1. 4. 2012 do 30. 9. 2012 v rámci projektu Partner AT-CZ PRO 2013+ , registrační číslo M00180. Kraj Vysočina je v rámci tohoto projektu, podpořeném v rámci Operačního programu Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013, projektovým partnerem číslo 2.
Usnesením č. 1359/28/2010/RK ze dne 7. 9. 2010 ( Rada kraje schvaluje znění projektové žádosti projektu Partnerství Rakousko - Česká republika ve Středoevropském regionu - PRO 2013+ dle materiálu RK-28-2010-30, př. 1 ) schválila Rada Kraje Vysočina obsah projektu Partner AT-CZ PRO 2013+ .
Usnesením č. 0438/05/2010/ZK ze dne 21. 9. 2010 ( Zastupitelstvo kraje schvaluje účast kraje Vysočina jako partnera v projektu Partnerství Rakousko - Česká republika ve Středoevropském regionu - PRO 2013+ Operačního programu Cíl 3 Evropská uzemní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013 se spolufinancováním z vlastních zdrojů ve výši 13.670 €; tj. 334 915 Kč (10 % z celkových nákladů kraje, 1 euro = 24,50 Kč) ) schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina účast Kraje Vysočina jako partnera projektu se spolufinancováním.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina prohlásit skutečnosti dle materiálu RK-35-2012-48, př. 1 předkládaného v rámci projektu Partner AT-CZ PRO 2013+ za 3. monitorovací období od 1. 4. 2012 do 30. 9. 2012.
StanoviskaOdbor ekonomický souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-35-2012-48, př. 1.
Odpovědnost ORR, OE
Termín 23. 10. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz