Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-35-2012-47

RK-35-2012-47.doc
Číslo materiálu47
Číslo jednacíRK-35-2012-47
NázevRenominace člena Pracovní skupiny Rady vlády pro udržitelný rozvoj pro místní Agendu 21
Zpracoval D. Kratochvílová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o renominaci člena Pracovní skupiny Rady vlády pro udržitelný rozvoj pro místní Agendu 21 (dále jen PS RVUR MA21 ) z důvodu personální změny na Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina, oddělení regionálního rozvoje.
PS RVUR MA21 je poradním orgánem Rady vlády pro udržitelný rozvoj. Pracovní skupině předsedá ministr životního prostředí ČR.
Kraj Vysočina se na činnosti PS RVUR MA21 podílí od roku 2004, kdy se stal přidruženým členem Národní sítě Zdravých měst, obcí a regionů.
Dosavadním zástupcem Kraje Vysočina v PS RVUR MA21 je na základě usnesení Rady Kraje Vysočina č. 0971/23/2008/RK (Rada kraje jmenuje Martu Vencovskou zástupcem kraje Vysočina v Pracovní skupině pro místní Agendu 21 Rady vlády pro udržitelný rozvoj.) Marta Vencovská, která již v současné době nevykonává funkci koordinátora projektu Zdravý Kraj Vysočina a místní Agenda 21 na KrÚ Kraje Vysočina. Z tohoto důvodu je třeba provést renominaci člena PS RVUR MA21.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina jmenovat Ing. Danu Kratochvílovou, která vykonává pozici koordinátora projektu Zdravý Kraj Vysočina a místní Agenda 21 na KrÚ Kraje Vysočina, zástupcem Kraje Vysočina v Pracovní skupině Rady vlády pro udržitelný rozvoj pro místní Agendu 21.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
jmenuje
Ing. Danu Kratochvílovou zástupcem Kraje Vysočina v Pracovní skupině Rady vlády pro udržitelný rozvoj pro místní Agendu 21.
Odpovědnost odbor regionálního rozvoje
Termín 30. 10. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz