Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-35-2012-32

RK-35-2012-32.doc  RK-35-2012-32pr01.doc  RK-35-2012-32pr02.doc  RK-35-2012-32pr03.pdf  RK-35-2012-32pr04.doc
Číslo materiálu32
Číslo jednacíRK-35-2012-32
NázevSmlouva o budoucí smlouvě - věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
Zpracoval R. Brychta
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh
Popis problémuV souvislosti s plánem rozšíření krajské optické sítě ROWANet do objektu MVČR na ul. V Kaštanech v Třešti, bývalého utajovaného objektu S-7, je nutné řešit majetkoprávní náležitosti s vlastníky pozemků pro uložení 3ks HDPE chrániček pro optické kabely telekomunikační trasy. Konkrétně se jedná o smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene se subjekty Město Třešť, MVČR, AV ČR, Pozemkový fond ČR za účelem zahájení územního řízení.
Návrh řešení OI navrhuje uzavřít dle dohody:
* s Městem Třešť smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene dle přílohy RK-35-2012-32, př. 1. a následnou smlouvu o zřízení věcného břemene. Věcné břemeno se sjednává bezúplatně.
* s Pozemkovým fondem ČR (dále PFČR) smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene dle přílohy RK-35-2012-32, př. 2 a následnou smlouvu o zřízení věcného břemene. Věcné břemeno se sjednává úplatně ve výši 750 Kč za prvních 25bm a 60 Kč za každý další bm. Celkem 1 410 Kč za 36bm. Dále PFČR požaduje zaplatit jednorázově 300 Kč dle přílohy RK-35-2012-32, př. 3. za užití pozemků po dobu realizace stavby - pokládky HDPE trubek a optických kabelů.
* S MVČR které souhlasí se smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene dle přílohy RK-35-2012-32, př. 4. Věcné břemeno bude sjednáno úplatně, cena bude odvozena od znaleckého posudku který bude nutné vyhotovit, minimálně však 20 000 Kč.

AV ČR udělila souhlas se záměrem umístění telekomunikačního podzemního vedení v pozemku v jejich vlastnictví, následně bude řešena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.
Smlouva o smlouvě budoucí s AV ČR bude řešena po vzájemném odsouhlasení samostatným materiálem na některé z přístích RK, nyní vzhledem k souhlasu AV ČR s umístěním stavby, je možno přistoupit k podání územního řízení na stavebním úřadě v Třešti.
StanoviskaOdbor majetkový souhlasí se zněním a uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s Městem Třešť, MVČR, PFČR.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
* uzavřít smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcných břemen dle materiálů
RK-35-2012-32, př. 1, RK-35-2012-32, př. 2, RK-35-2012-32, př. 4 a následnou smlouvu o zřízení věcného břemene;
* zaplatit 300 Kč PFČR po oboustranném zpodpisování smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.
Odpovědnost odbor informatiky
Termín 30. 11. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz