Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-35-2012-31

RK-35-2012-31.doc
Číslo materiálu31
Číslo jednacíRK-35-2012-31
NázevProjekt Vnitřní integrace úřadu kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření
Zpracoval K. Mayerová
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh
Popis problémuV červnu 2010 schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina realizaci projektu Vnitřní integrace úřadu kraje Vysočina s celkovým rozpočtem 18 mil. Kč s tím, že 15,3 mil. Kč bude financováno z prostředků Evropské Unie.
Realizace projektu byla zahájena vypsáním výběrového řízení v dubnu 2011. V rámci 1. etapy projektu (1. 1. až 31. 12. 2011) proběhla realizace tzv. groupware (nasazení nového poštovního serveru MS Exchange 2010), systému sběru logů NetIQ a portálu úředníka (nasazení technologie MS Sharepoint)
V lednu 2012 byla předložena kontrolnímu orgánu monitorovací zpráva za období od 1. 1. do 31. 12. 2011. Dne 10. 10. 2012 byla na zvláštní účet projektu zaslána platba ve výši 5 521 464 Kč, tzn. podíl EU za 1. etapu projektu.
Návrh řešení Odbor informatiky navrhuje Radě kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu Vnitřní integrace úřadu kraje Vysočina o částku 5 521 464 Kč za 1. etapu projektu. Finanční prostředky ve výši 5 521 464 Kč z přijaté dotace je možné převést do Fondu strategických rezerv.
StanoviskaEkonomický odbor:
Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, ekonomickému odboru, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.
Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve výši 5 521 464 Kč, které byly připsány na zvláštní účet projektu Vnitřní integrace úřadu kraje Vysočina s tím, že v souladu s usnesením 1627/35/2009/RK bude celá dotace ve výši 5 521 464 Kč převedena na splátku kontokorentního úvěru. Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu Vnitřní integrace úřadu kraje Vysočina o platbu z evropských fondů ve výši 5 521 464 Kč za 1. etapu projektu;
* rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu Vnitřní integrace úřadu kraje Vysočina o splátku kontokorentního úvěru ve výši 5 521 464 Kč.
Odpovědnost odbor informatiky, odbor ekonomický
Termín 31. 10. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz