Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-35-2012-30

RK-35-2012-30.doc  RK-35-2012-30pr01.doc
Číslo materiálu30
Číslo jednacíRK-35-2012-30
NázevPeněžní dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
Zpracoval J. Plotová
Předkládá L. Kettner
Počet příloh
Popis problémuNemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, obdržela nabídku účelového peněžního daru ve výši 50 000 Kč od společnosti ROCHE s.r.o., Dukelských hrdinů 52, 170 00 Praha 7. Dar je poskytován na podporu vzdělávání zaměstnanců Nemocnice Havlíčkův Brod, konkrétně účasti na blíže neurčeném kongresu. Bližší podmínky jsou obsaženy v materiálu RK-35-2012-30, př. 1 (darovací smlouva). Nemocnice je podle čl. 2 odst. 2 písm. l) Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 13. 12. 2011 č. 09/11 k přijetí peněžního účelového daru oprávněna pouze s předchozím souhlasem zřizovatele. Nemocnice proto požádala o udělení předchozího souhlasu s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu
RK-35-2012-30, př. 1.
Návrh řešení Prostředky poskytované dárcem mohou být čerpány pouze na registraci a ubytovací náklady spojené s účastí na kongresu. Smlouva není vázána na konkrétní osobu vyslanou nemocnicí na kongres. Odbor zdravotnictví proto doporučuje radě kraje souhlasit s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-35-2012-30, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-35-2012-30, př. 1.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
Termín 30. 11. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz