Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-35-2012-16

RK-35-2012-16.doc  RK-35-2012-16pr01.doc  RK-35-2012-16pr02.doc  RK-35-2012-16pr03.doc  RK-35-2012-16pr04.doc  RK-35-2012-16pr05.doc
Číslo materiálu16
Číslo jednacíRK-35-2012-16
NázevNávrh na uzavření Smluv o zajištění správy rozestavěných staveb
Zpracoval E. Pausarová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina je dle usnesení RK 710/14/2010 investorem staveb:
* Transformace ÚSP Jinošov I. - Dům Velká Bíteš v lokalitě Jihlavská A .
* Transformace ÚSP Jinošov I. - Dům Velká Bíteš v lokalitě Jihlavská B .
* Transformace ÚSP Jinošov I. - Centrum denních aktivit a zázemí pro management, Náměšť nad Oslavou na ul. V. Nezvala.
* Transformace ÚSP Jinošov I. - Dům Náměšť nad Oslavou v lokalitě Pod Křišťálovem A .
* Transformace ÚSP Jinošov I. - Dům Náměšť nad Oslavou v lokalitě Pod Křišťálovem B .
V současnosti jsou stavby před dokončením a je třeba před jejich převzetím od zhotovitele připravit připojení na energie podepsáním smluv o dodávce, připravit smlouvy o pojištění majetku, po převzetí od zhotovitele zajistit ostrahu rozestavěné stavby a připravit stavby k jejich trvalému užívání.
Návrh řešení K zajištění nezbytných úkonů spojených s uvedením staveb do provozu v období mezi převzetím staveb od zhotovitelů do zakončení kolaudačního řízení a vložení stavby do hospodaření příspěvkové organizace navrhuje odbor majetkový uzavřít Smlouvu o zajištění správy rozestavěných staveb na všech pět budov s jejich budoucím uživatelem - Domovem bez zámku, příspěvkovou organizací.
Tyto smlouvy zmocňují budoucího uživatele staveb, Domov bez zámku, příspěvkovou organizaci, k zajištění všech nutných podmínek potřebných k reálnému provozu stavby pro účely činnosti příspěvkové organizace.
StanoviskaOdbor sociálních věcí souhlasí s navrhovaným řešením.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně vlastníka a investora stavby a Domovem bez zámku, příspěvkovou organizací na straně budoucího uživatele stavby Smlouvy o zajištění správy rozestavěných staveb:
- Transformace ÚSP Jinošov I. - Dům Velká Bíteš v lokalitě Jihlavská A . ;
- Transformace ÚSP Jinošov I. - Dům Velká Bíteš v lokalitě Jihlavská B . ;
- Transformace ÚSP Jinošov I. - Centrum denních aktivit a zázemí pro management, Náměšť nad Oslavou na ul. V. Nezvala. ;
- Transformace ÚSP Jinošov I. - Dům Náměšť nad Oslavou v lokalitě Pod Křišťálovem A . ;
- Transformace ÚSP Jinošov I. - Dům Náměšť nad Oslavou v lokalitě Pod Křišťálovem B . ;
dle materiálů RK-35-2012-16 př. 1, RK-35-2012-16 př. 2, RK-35-2012-16 př. 3,
RK-35-2012-16 př. 4, RK-35-2012-16 př. 5.
Odpovědnost majetkový
Termín 30. 10. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz