Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-35-2012-06

RK-35-2012-06.doc  RK-35-2012-06pr01.pdf  RK-35-2012-06pr02.pdf
Číslo materiálu06
Číslo jednacíRK-35-2012-06
NázevInformace o uzavření dodatků smluv na veřejné zakázky SUPŠ Jihlava - Helenín, rekonstrukce objektu a Úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II - Nemocnice Třebíč - pavilon porodnice
Zpracoval J. Krejčí
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o informaci o uzavření dodatků smluv na realizaci těchto akcí:
SUPŠ Jihlava - Helenín, rekonstrukce objektu a Úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II - Nemocnice Třebíč - pavilon porodnice
V souvislosti s realizací akce SUPŠ Jihlava - Helenín, rekonstrukce objektu bylo nezbytné provedení stavebních prací (tzv. vícepráce), které nebyly uvedeny v položkovém rozpočtu a jejich provedení podmiňovalo dokončení celé akce. Hodnota těchto stavebních prací činila dle oceněného položkového rozpočtu částku 1 774 248 Kč bez DPH. Tyto vícepráce částečně nahradily původně projektované práce, a proto v důsledku těchto změn byla částka víceprací kompenzována méněpracemi v hodnotě 172 934 Kč bez DPH; celkový nárůst ceny díla tak činí celkem 1 601 314 Kč bez DPH.
V průběhu realizace akce Úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II - Nemocnice Třebíč - pavilon porodnice byla zjištěna nutnost provedení stavebních prací (tzv. vícepráce), které nebyly uvedeny v položkovém rozpočtu a jejich provedení bylo nezbytné k dokončení celé akce. Hodnota těchto stavebních prací činila dle oceněného položkového rozpočtu částku 738 280 Kč bez DPH. Tyto vícepráce částečně nahradily původně projektované práce, a proto v důsledku těchto změn byla částka víceprací kompenzována méněpracemi v hodnotě 233 608 Kč bez DPH; celkový nárůst ceny díla tak činí celkem 504 672 Kč bez DPH
Pro způsob zadání výše uvedených dodatečných prací byly splněny podmínky pro zahájení jednacího řízení bez uveřejnění ve smyslu ust. § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. O zahájení jednání a o zadání veřejné zakázky na dodatečné stavební práce rozhodl náměstek hejtmana kraje Ing. Libor Joukl na základě oprávnění dle čl. 5 odst. 3 a odst. 13 Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách Kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina.
Dne 26. 9. 2012 byl uzavřen mezi Krajem Vysočinou a zhotovitelem stavebních prací (Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s..) dodatek č. 3 Smlouvy o dílo na akci SUPŠ Jihlava - Helenín, rekonstrukce objektu - materiál RK-35-2012-06, př. 1
Dne 19. 9. 2012 byl uzavřen mezi Krajem Vysočinou a zhotovitelem stavebních prací (Lawstav, s.r.o.) dodatek č. 2 Smlouvy o dílo na akci Úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II - Nemocnice Třebíč - pavilon porodnice - materiál
RK-35-2012-06, př. 2.
Návrh řešení Návrh usnesení předpokládá vzít na vědomí informaci o uzavření dodatků ke smlouvám o dílo.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
informaci o uzavření:
* dodatku č. 3 Smlouvy o dílo na akci SUPŠ Jihlava - Helenín, rekonstrukce objektu dle materiálu RK-35-2012-06 př. 1;
* dodatku č. 2 Smlouvy o dílo na akci Úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II - Nemocnice Třebíč - pavilon porodnice dle materiálu RK-35-2012-06 př. 2.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 23. 10. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz