Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-35-2012-02

RK-35-2012-02.doc
Číslo materiálu02
Číslo jednacíRK-35-2012-02
NázevZařazení nové akce Gymnázium Třebíč - oprava havárie kanalizace do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 a návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek - změna z přílohy M 7 do přílohy M 1.
Zpracoval P. Čermák
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o návrh na zařazení nové akce, řešící havarijní stav páteřních rozvodů kanalizace objektu historické budovy Gymnázia Třebíč a návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek. Vedení Gymnázia Třebíč ohlásilo havárii kanalizace v historické části budovy. OM zadal provedení vyčištění a odborné posouzení stavu ležaté kanalizace a ve spolupráci s VAS a.s. a projekční kanceláří bylo zjištěno, že na hlavních rozvodech kanalizace původní budovy vznikl havarijní stav, který musí být neprodleně řešen výměnou části páteřního rozvodu.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje zařadit novou akci Gymnázium Třebíč - oprava havárie kanalizace do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství a realizovat opravu havárie kanalizace v podzimních měsících letošního roku. Dále OM navrhuje provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek, spočívající ve zvýšení přílohy M1- Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství o částku 400 tis. Kč, při současném snížení přílohy M7 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních organizacích, o částku 400 tis. Kč, akce DoDů Humpolec - oprava soc. zařízení a pokojů Lužická. Realizací opravy havárie kanalizace bude zajištěn odvod splaškových vod objektu Gymnázia Třebíč.
StanoviskaOdbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zařadit novou akci Gymnázium Třebíč - oprava havárie kanalizace do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1-Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek spočívající ve zvýšení přílohy M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství o částku 400 tis. Kč, při současném snížení přílohy M7 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních organizacích, o částku 400 tis. Kč.
Odpovědnost odbor majetkový, odbor ekonomický
Termín listopad 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz