Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2012-60

RK-34-2012-60.doc  RK-34-2012-60pr01.doc  RK-34-2012-60pr02.doc  RK-34-2012-60pr03.doc
Číslo materiálu60
Číslo jednacíRK-34-2012-60
NázevNávrh na poskytnutí peněžního daru z kapitoly Školství, mládeže a sportu na podporu studia zpěvu - návrh na provedení rozpočtového opatření
Zpracoval J. Albrechtová
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu
Termín 30. 12. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz