Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2012-45

RK-34-2012-45.doc  RK-34-2012-45pr01.doc  RK-34-2012-45pr02.xls
Číslo materiálu45
Číslo jednacíRK-34-2012-45
NázevMonitorovací zpráva č. 2 projektu CEC5 (OP Central Europe)
Zpracoval5 Monitorovací zpráva č. 2 projektu CEC5 (OP Central Europe) pro: jednání rady kraje č. 34/2012 dne 9. 10. 2012 zpracovaly: L. Matoušková, B. Šprynarová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o informace o stavu realizace projektu CEC5 - Demonstration of energy efficiency and utilisation of renewable energy sources through public buildings (Demonstrace energetické efektivnosti a využití obnovitelných zdrojů energie ve veřejných budovách) z Operačního programu Nadnárodní spolupráce (Central Europe) za období 1. 4. 2012 - 30. 9. 2012.
Projekt je realizován od 1. 10. 2011 s cílem podporovat zvyšování energetické účinnosti budov a jejich šetrnosti k životnímu prostředí cestou vytváření společných strategií a standardů, které budou v každé ze zapojených zemí ilustrovány pomocí výstavby nebo rekonstrukce budovy ve veřejném vlastnictví (tzv. demonstrační budovy). Popis realizace jednotlivých aktivit projektu vč. plánu na další období je obsahem materiálu RK-34-2012-45, př. 1. Součástí monitorovací zprávy č. 2 je rovněž finanční zpráva uvedená v materiálu
RK-34-2012-45, př. 2.
Usnesením č. 0094/03/2011/RK ze dne 17. 1. 2011 ( Rada kraje schvaluje účast kraje Vysočina v projektu CEC5 - Demonstration of energy efficiency and utilisation of renewable energy sources through public buildings v rámci Operačního programu Nadnárodní spolupráce (Central Europe) ) schválila rada kraje účast Kraje Vysočina v projektu CEC5.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen ORR ) navrhuje radě kraje vzít na vědomí informace uvedené v monitorovací zprávě za období 1. 4. 2012 - 30. 9. 2012 dle materiálu RK-34-2012-45, př. 1, a prohlásit skutečnosti uvedené v materiálu RK-34-2012-45, př. 2.
StanoviskaOE: Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
informace uvedené v monitorovací zprávě projektu CEC5 - Demonstration of energy efficiency and utilisation of renewable energy sources through public buildings (Demonstrace energetické efektivnosti a využití obnovitelných zdrojů energie ve veřejných budovách) dle materiálu RK-34-2012-45, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-34-2012-45, př. 2.
Odpovědnost ORR
Termín 10. 10. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz