Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2012-36

RK-34-2012-36.doc  RK-34-2012-36pr01.pdf
Číslo materiálu36
Číslo jednacíRK-34-2012-36
NázevZrušení usnesení č. 0378/09/2012/RK - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
Zpracoval Z. Čech, V. Říhová
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh
Popis problémuRadou kraje bylo na jednání dne 28. února 2012 projednáno a usnesením č. 0378/09/2012/RK schváleno poskytnutí dotace ve výši 70 000 Kč pro European Centre for Ecology and Tourism, občanské sdružení se sídlem: Radniční 14, Tišnov, IČO: 68728948, na realizaci akce Ochutnejte Vysočinu . Z důvodu organizačních se uvedená akce konat nebude, blíže viz příloha RK-34-2012-RK, př. 1.
Návrh řešení Poskytnutí dotace na pořádání akce je podmíněno mj. tím, že akce skutečně proběhne a že příjemce dodrží všechny podmínky dané smlouvou o poskytnutí dotace. Z důvodu zrušení pořádání akce Ochutnejte Vysočinu , na jejíž realizaci byla dotace schválena, se navrhuje usnesení rady kraje č. 0378/09/2012/RK ze dne 28. února 2012, kterým bylo o poskytnutí dotace rozhodnuto, zrušit.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zrušit usnesení č. 0378/09/2012/RK ze dne 28. února 2012.
Odpovědnost OSH
Termín 31. 12. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz