Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2012-25

RK-34-2012-25.doc  RK-34-2012-25pr01.xls
Číslo materiálu25
Číslo jednacíRK-34-2012-25
NázevInformace o veřejných zakázkách prováděných Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací za III. čtvrtletí 2012
Zpracoval J. Boček
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuKrajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace zadává veřejné zakázky v souladu se schváleným finančním plánem organizace pro rok 2012.
Podle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách Kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 20. 03. 2012 č. 06/12, čl. 8, odst. 12, resortní odbor předloží vždy za uplynulé čtvrtletí Radě Kraje Vysočina informaci o veřejných zakázkách s předpokládanou hodnotou přesahující
500 000,- Kč, zadaných příspěvkovou organizací. Přehled zadaných veřejných zakázek je uveden v materiálu RK-34-2012-25, př. 1
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje vzít na vědomí informaci o veřejných zakázkách zadaných Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací za období od 1. července 2012 do 30. září 2012 dle materiálu RK-34-2012-25, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
informaci o veřejných zakázkách s předpokládanou hodnotou vyšší než 500 000,- Kč, zadaných Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací za období od 1. července 2012 do 30. září 2012 dle materiálu RK-34-2012-25, př. 1.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství, ředitel KSÚSV
Termín 31. 10. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz