Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2012-23

RK-34-2012-23.doc
Číslo materiálu23
Číslo jednacíRK-34-2012-23
NázevŽádost o přesun části finančních nákladů v rámci investičních prostředků Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
Zpracoval P. Bartoš
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuV roce 2011 byla usnesením č. 1270/25/2011/RK ze dne 9. 8. 2011 zařazena do přílohy D1 rozpočtu Kraje Vysočina Akce na silnicích II. a III. tříd a mostech realizovaných Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny (dále jen KSÚSV) stavební akce III/12420 Zhořec most 12420-3 a usnesením č. 0461/06/2011/ZK ze dne 8. 11. 2011 stavební akce II/408 Jemnice ul. Dačická. Z důvodů stavebních a technických problémů byl u těchto dvou staveb, usnesením č. 2065/41/2011/RK ze dne 20. 12. 2011, povolen KSÚSV převod finančních prostředků z rozpočtu kraje 2011 do roku 2012 s použitím na dokončení staveb. U akce II/408 Jemnice, ul. Dačická se jednalo o částku 605 676 Kč a u akce III/12420 Zhořec most 12420-3 o 3 454 045,14 Kč. V roce 2012 usnesením č. 0764/17/2012/RK ze dne 24. 4. 2012 bylo upraveno čerpání na jednotlivých akcích. Při realizaci staveb došlo k úspoře finančních prostředků ve výši 282 284,29 Kč. Konečné vyúčtování stavebních akcí předložila KSÚSV odboru dopravy. Z toho důvodu KSÚSV dopisem ze dne 27. 9. 2012 požádala o převod nevyčerpané investiční dotace ve výši 282 284,29 Kč na investiční akci II/402 Stonařov průtah, která je zařazena a schválena v příloze D1 rozpočtu Akce na silnicích II. a III. tříd a mostech v roce 2012.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje souhlasit s použitím nevyčerpané investiční dotace ve výši 282 284,29 Kč na investiční akci II/402 Stonařov průtah v roce 2012.
StanoviskaOdbor ekonomický nemá k materiálu připomínky s tím, že akce je současně zařazena v investičním plánu organizace na rok 2012.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s použitím nevyčerpané investiční dotace ve výši 282 284,29 Kč na investiční akci II/402 Stonařov průtah v roce 2012.
Odpovědnost ODSH, KSÚSV
Termín 31. 12. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz