Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2012-20

RK-34-2012-20.doc  RK-34-2012-20pr01.xls
Číslo materiálu20
Číslo jednacíRK-34-2012-20
NázevInformace o veřejných zakázkách malého rozsahu zadaných v rámci působnosti odboru informatiky za období od 1. 7. do 30. 9. 2012
Zpracoval K. Mayerová
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh
Popis problémuOdbor informatiky předkládá informaci o veřejných zakázkách zadaných v období
od 1. 7. do 30. 9. 2012 v rámci odboru informatiky:

Nákup DWDM SFP modulů pro síť ROWANet
Předmětem zakázky byl nákup 16ks 80km (ZX) 1Gbit DWDM SFP modulů plně kompatibilních s aktivními prvky HP řady A (H3C), S5800 a A7506.

Nejvýhodnější nabídka:
OPTOKON, a. s., Červený Kříž 250, IČO 13692283.
Cena bez DPH 209 600 Kč, cena včetně DPH 251 520 Kč.
Kupní smlouva byla uzavřena dne 24. 7. 2012.
Návrh řešení Odbor informatiky navrhuje radě kraje vzít na vědomí informaci o veřejných zakázkách malého rozsahu zadaných Zdeňkem Ryšavým, radním Kraje Vysočina pro oblast informatiky, životního prostředí, územního plánování, v rámci působnosti odboru informatiky za období od 1. 7. do 30. 9. 2012. Přehled zadaných veřejných zakázek malého rozsahu je uveden v materiálu RK-34-2012-20, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
informaci o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč zadaných Zdeňkem Ryšavým, radním Kraje Vysočina pro oblast informatiky, životního prostředí, územního plánování, v rámci působnosti odboru informatiky za období od 1. 7. do 30. 9. 2012 dle materiálu RK-34-2012-20, př. 1.
Odpovědnost Odbor informatiky
Termín 9. 10. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz