Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2012-17

RK-34-2012-17.doc
Číslo materiálu17
Číslo jednacíRK-34-2012-17
NázevProjekt Technologické centrum kraje Vysočina a Spisová služba - návrh na provedení rozpočtového opatření
Zpracoval K. Mayerová
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh
Popis problémuV květnu 2009 a následně v únoru 2010 (úprava výzvy Integrovaného operačního programu, opatření 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě - Technologická centra a elektronické spisové služby ) schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina realizaci projektu Technologické centrum kraje Vysočina a Spisová služba s celkovým rozpočtem 74,6 mil. Kč, přičemž 54,6 mil. Kč bude financováno z prostředků Evropské Unie.
Realizace projektu byla zahájena vypsáním výběrového řízení na vybavení technologického centra v roce 2010. V lednu 2012 byla předložena kontrolnímu orgánu monitorovací zpráva za období od 1. 1. do 31. 12. 2011. Dne 18. 9. 2012 byla na zvláštní účet projektu zaslána platba ve výši 21 122 500 Kč, tzn. podíl EU za 1. etapu projektu.
V rámci této etapy byla úspěšně dokončena většina aktivit projektu. Jde zejména o výstavbu samotného Technologického centra kraje, nasazení centrální hostované spisové služby kraje a zprovoznění nových tras sítě ROWANet do Pacova a Náměště nad Oslavou.
V rámci projektu zbývá dokončit 3 nové trasy sítě ROWANet (Světlá nad Sázavou, Chotěboř, Třebíč) u kterých je dodavatel v prodlení díky problematickému projednávání územních souhlasů.
Návrh řešení Odbor informatiky navrhuje Radě kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu Technologické centrum kraje Vysočina a Spisová služba o částku 21 122 500 Kč za 1. etapu projektu. Finanční prostředky ve výši 16 372 500 Kč z přijaté dotace je možné převést do Fondu strategických rezerv, zbylé finanční prostředky zůstanou na zvláštním účtu za účelem financování zbylých projektových aktivit v roce 2012.
StanoviskaEkonomický odbor:
Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, ekonomickému odboru, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.
Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve výši 21 122 500 Kč, které byly připsány na zvláštní účet projektu Technologické centrum kraje Vysočina a Spisová služba s tím, že v souladu s usnesením 1627/35/2009/RK bude část dotace ve výši 16 372 500 Kč převedena na splátku kontokorentního úvěru. Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu Technologické centrum kraje Vysočina a Spisová služba o platbu z evropských fondů ve výši 21 122 500 Kč za 1. etapu projektu a za účelem financování projektových aktivit v roce 2012;
* rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu Technologické centrum o splátku kontokorentního úvěru ve výši 16 372 500 Kč.
Odpovědnost odbor informatiky, odbor ekonomický
Termín 31. 10. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz