Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2012-12

RK-34-2012-12.doc
Číslo materiálu12
Číslo jednacíRK-34-2012-12
NázevNávrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské knihovny Vysočiny
Zpracoval M. Skryjová
Předkládá K. Lisá
Počet příloh
Popis problémuV souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina schválených usnesením 0588/07/2011/ZK dne 13. 12. 2012 podala Krajská knihovny Vysočiny návrh na vyřazení nepotřebného majetku.
Dne 18. 6. 2012 rozhodla ředitelka knihovny o nepotřebném hmotném majetku - SQL server (Intel Hodges), inv. číslo 1489, rok pořízení 2002, pořizovací cena 229 299 Kč, zůstatková cena 0 Kč. Server byl na základě posudku firmy označen jako neopravitelný, z toho důvodu se navrhuje likvidace.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje, aby rada kraje vyslovila souhlas s vyřazením SQL serveru (Intel Hodges, inv. číslo 1489) z majetku kraje a s jeho likvidací.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s vyřazením SQL serveru (Intel Hodges, inv. číslo 1489) z majetku kraje a s jeho likvidací.
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitelka Krajská knihovny Vysočiny
Termín 31. 12. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz