Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-11-2012-18

RK-11-2012-18.doc  RK-11-2012-18pr01.doc  RK-11-2012-18pr02.doc
Číslo materiálu18
Číslo jednacíRK-11-2012-18
NázevZadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku Úklidové služby a dodávky
Zpracoval I. Šmídová, P. Jelínek
Předkládá I. Šmídová
Počet příloh
Popis problémuOddělení hospodářské správy Krajského úřadu Kraje Vysočina zajišťuje úklidové služby a dodávky hygienických potřeb na pracoviště krajského úřadu prostřednictvím smluv s externími dodavateli. Výběr dodavatele je realizován veřejnou zakázkou. Stávající smluvní vztah končí k 30. 10. 2012, proto je třeba zajistit poskytování úklidových služeb po tomto datu.
Návrh řešení Oddělení hospodářské správy Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje vyhlásit zadávací řízení na úklidové služby a dodávku hygienických potřeb dle přílohy č. 1 tohoto materiálu, která je v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.

Oddělení hospodářské správy navrhuje radě kraje:
* rozhodnout o způsobu zadání veřejné zakázky Úklidové služby a dodávky v souladu se zadávací dokumentací dle materiálu RK-11-2012-18, př. 1,
* jmenovat členy hodnotící komise a jejich náhradníky dle materiálu RK-11-2012-18, př. 2,
* stanovit, že funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami u nadlimitní veřejné zakázky na dodávky a služby Úklidové služby a dodávky plní hodnotící komise,
* stanovit, že kvalifikaci u nadlimitní veřejné zakázky na dodávky a služby Úklidové služby a dodávky posoudí hodnotící komise.
Dle ustanovení čl. 6 odst. 2 Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 21. 12. 2010 rozhoduje o zadávání a způsobu zadávání rada kraje.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na služby Úklidové služby a dodávky v souladu se zadávací dokumentací dle materiálu RK-11-2012-18, př. 1;
jmenuje
členy hodnotící komise a jejich náhradníky nadlimitní veřejné zakázky na služby Úklidové služby a dodávky dle materiálu RK-11-2012-18, př. 2;
stanoví,
* že funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami u nadlimitní veřejné zakázky na dodávky a služby Úklidové služby a dodávky plní hodnotící komise;
* že kvalifikaci u nadlimitní veřejné zakázky na dodávky a služby Úklidové služby a dodávky posoudí hodnotící komise;
ukládá
oddělení hospodářské správy zajistit řádný průběh zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na služby Úklidové služby a dodávky dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci této nadlimitní veřejné zakázky na služby a v navržených termínech.
Odpovědnost OddHS
Termín 30. 09. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz