Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-11-2012-41

RK-11-2012-41.doc  RK-11-2012-41pr01.doc  RK-11-2012-41pr02.doc  RK-11-2012-41pr03.doc
Číslo materiálu41
Číslo jednacíRK-11-2012-41
NázevNávrh na jmenování komise pro posouzení žádostí a schvalování dotací na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol v roce 2012
Zpracoval D. Hřebenová
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuDne 10. 5. 2011 byly Zastupitelstvem Kraje Vysočina schváleny Zásady pro poskytování systémové dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol (dále jen Zásady ), č. 05/11, materiál RK-11-2012-41, př. 2.
Podle odst. 1 čl. 5 těchto Zásad jmenuje rada kraje pro příslušný kalendářní rok hodnotící komisi (dále jen komise ) ve složení předseda, dva členové a tajemník komise. Do komise nominují po jednom zástupci Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina a Oblastní umělecká rada. Zbývajícího člena a tajemníka navrhne vedoucí odboru školství, mládeže a sportu (dále jen OŠMS) z pracovníků OŠMS.
Za Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina byla do komise nominována jeho předsedkyně Mgr. Dagmar Hromádková (Usnesení 10/EH/2012/VVVZ).
Za Oblastní uměleckou radu byl nominován její předseda Mgr. Antonín Veselý. Jako jeho náhradník je jmenován Josef Jirků, ředitel ZUŠ Humpolec (RK-11-2012-41, př. 3).
Vedoucí OŠMS navrhuje za členku komise Mgr. Dagmar Hřebenovou, referentku OŠMS, do funkce tajemnice Bc. Terezii Doleželovou, referentku OŠMS, její náhradnicí je Veronika Vráblová, referentka OŠMS.
Návrh řešení OŠMS navrhuje Radě Kraje Vysočina jmenovat komisi pro posouzení žádostí a schvalování dotací na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol v roce 2012 ve složení podle materiálu RK-11-2012-41, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
jmenuje
komisi pro posouzení žádostí a schvalování dotací na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol v roce 2012 ve složení podle materiálu
RK-11-2012-41, př. 1.
Odpovědnost OŠMS
Termín 13. 3. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz