Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-11-2012-32

RK-11-2012-32.doc  RK-11-2012-32pr01.doc
Číslo materiálu32
Číslo jednacíRK-11-2012-32
NázevZměna usnesení č. 2015/40/2011/RK - prodloužení termínu vývozu a prezentace 3 sbírkových předmětů ze sbírky Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě na výstavě v zahraničí
Zpracoval L. Novotná
Předkládá K. Lisá
Počet příloh
Popis problémuRada Kraje Vysočina na svém zasedání č. 40/2011 dne 6. 12. 2011 usnesením č. 2015/40/2011/RK souhlasila v době trvajícího sporu společnosti Diag Human s Českou republikou s vývozem a prezentací 3 sbírkových předmětů ze sbírky Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, dle materiálu RK-40-2011-30, př. 1, na výstavě Pocta Picassovi konané v Galérii mesta Bratislavy - Pálffyho palác v termínu od 26. 1. 2012 do 15. 4. 2012.
Ředitel Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě Mgr. Aleš Seifert se prostřednictvím odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu obrací na radu kraje s žádostí o prodloužení schváleného termínu vývozu a prezentace níže uvedených sbírkových předmětů. Důvodem je posunutí realizace výstavy s ukončením výstavy dne 29. 4. 2012.
Předmětem žádosti je pouze prodloužení termínu, ostatní ujednání zůstávají beze změny, tj. jedná se o zapůjčení 3 sbírkových předmětů: O 268, Kubišta Bohumil, Zátiší skleněné, olej, plátno; O 397, Procházka Antonín, Podnos s ovocem a kyticí, olej, lepenka; O 401, Filla Emil, Zátiší, olej, překližka, bližší specifikace viz materiál RK-11-2012-32, př. 1. V platnosti a beze změny zůstává i způsob pojištění i povolení k vývozu těchto 3 sbírkových předmětů vydané Ministerstvem kultury dne 17. 6. 2011.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit změnu usnesení č. 2015/40/2011/RK ze dne 6. 12. 2011 a to tak, že zruší část textu usnesení, který zní dle materiálu RK-40-2011-30, př. 1, na výstavě Pocta Picassovi konané v Galérii mesta Bratislavy - Pálffyho palác, v termínu od 26. 1. 2012 do 15. 4. 2012 a nahradí ho textem, který zní dle materiálu RK-11-2012-32, př. 1, na výstavě Pocta Picassovi konané v Galérii mesta Bratislavy - Pálffyho palác v termínu od 15. 3. 2012 do 29. 4. 2012 (s vývozní lhůtou do 17. 6. 2012) .
V materiálu RK-11-2012-32, př. 1 je zapracována změna termínu výstavy.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
změnit usnesení č. 2015/40/2011/RK ze dne 6. 12. 2011 a to tak, že ruší část textu usnesení, který zní dle materiálu RK-40-2011-30, př. 1, na výstavě Pocta Picassovi konané v Galérii mesta Bratislavy - Pálffyho palác v termínu od 26. 1. 2012 do 15. 4. 2012 a nahrazuje ho textem, který zní dle materiálu RK-11-2012-32, př. 1, na výstavě Pocta Picassovi konané v Galérii mesta Bratislavy - Pálffyho palác v termínu od 15. 3. 2012 do 29. 4. 2012 (s vývozní lhůtou do 17. 6. 2012) .
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitel Oblastní galerie
Termín 31. 3. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz