Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-11-2012-27

RK-11-2012-27.doc  RK-11-2012-27pr01.pdf  RK-11-2012-27pr02.xls  RK-11-2012-27pr03.doc
Číslo materiálu27
Číslo jednacíRK-11-2012-27
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání kvalifikačního turnaje na mistrovství Evropy dorostenců v házené 2012
Zpracoval Z. Čech
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh
Popis problémuTělocvičná jednota Sokol Nové Veselí, zastoupená Mgr. Zdeňkem Maternou, se obrátila na Kraj Vysočina s žádostí o finanční podporu ve výši 60 000 Kč na pořádání kvalifikačního turnaje na mistrovství Evropy dorostenců v házené. Jedná se o turnaj čtyř zemí Dánsko, Slovensko, Řecko a Česká republika. Z tohoto turnaje se bude kvalifikovat tým na mistrovství Evropy v házené, jež proběhne v roce 2012 v Rakousku. Kvalifikační turnaj, který pořádá Tělocvičná jednota Sokol Nové Veselí, proběhne ve dnech 29. března - 1. dubna 2012 ve sportovní hale v Novém Veselí. Ve výběru české reprezentace je jeden hráč z oddílu házené TJ Sokol Nové Veselí a jeden odchovanec TJ Sokola Nové Veselí. Bližší informace o akci jsou obsahem materiálu RK-11-2012-27, př. 1.
Návrh řešení Žádost přijal odbor sekretariátu hejtmana a podrobil ji vyhodnocení dle kritérií obsažených ve vyhodnocovací tabulce (viz materiál RK-11-2012-27, př. 2). Na základě výše uvedených skutečností a výsledků hodnocení odbor sekretariátu hejtmana navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout Tělocvičné jednotě Sokol Nové Veselí, se sídlem Žďárská 158, 592 14 Nové Veselí, IČO: 75070961, dotaci ve výši 35 000 Kč na krytí nákladů souvisejících s pořádáním kvalifikačního turnaje na mistrovství Evropy dorostenců v házené.
StanoviskaV souvislosti s žádostí o finanční podporu si sekretariát hejtmana vyžádal hodnocení této akce odborem školství, mládeže a sportu a M. Kružíkovou, členkou rady kraje pro oblast školství mládeže a sportu, viz materiál RK-11-2012-27, př. 2.

Ekonomický odbor souhlasí s navrhovaným rozpočtovým opatřením v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje. Aktuální stav rezervy na kapitole Zastupitelstvo kraje, na položce Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem je 510 000 Kč.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* rozhodnout poskytnout dotaci ve výši 35 000 Kč Tělocvičné jednotě Sokol Nové Veselí, se sídlem Žďárská 158, 592 14 Nové Veselí, IČO: 75070961, na krytí nákladů souvisejících s pořádáním kvalifikačního turnaje na mistrovství Evropy dorostenců v házené dle materiálu RK-11-2012-27, př. 3;
* schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (položka Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 Ostatní činnosti j. n. o částku 35 000 Kč při současném zvýšení § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost, o částku 35 000 Kč dle materiálů RK-11-2012-27, RK-11-2012-27, př. 1, RK-11-2012-27, př. 2 a RK-11-2012-27, př. 3.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
Termín 30. 4. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz