Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-11-2012-16

RK-11-2012-16.doc  RK-11-2012-16pr01.doc  RK-11-2012-16pr02.doc
Číslo materiálu16
Číslo jednacíRK-11-2012-16
NázevZměna Organizačního řádu Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
Zpracoval J. Plotová
Předkládá L. Kettner
Počet příloh
Popis problémuNemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, podala návrh na změnu Organizačního řádu vydaného radou kraje usnesením č. 1025/21/2011/RK dne 13. 6. 2011, viz materiál
RK-11-2012-16, př. 1.
Podstatou předloženého Dodatku č. 1 Organizačního řádu Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, je:
- doplnění oddělení lidských zdrojů - personální a dále oddělení zdravotních pojišťoven do stávajícího úseku ředitele,
- doplnění mzdové účetní do úseku náměstka,
a vymezení činnosti uvedených oddělení.
Účinnost Dodatku č. 1 se v souladu s žádostí nemocnice navrhuje od 13. 3. 2012, tj. vydáním radou kraje.
Návrh řešení Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje vydat Dodatek č. 1 Organizačního řádu Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-11-2012-16, př. 2.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
vydává
Dodatek č. 1 Organizačního řádu Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-11-2012-16, př. 2.
Odpovědnost odbor zdravotnictví
Termín 1. 4. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz