Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-11-2012-10

RK-11-2012-10.doc
Číslo materiálu10
Číslo jednacíRK-11-2012-10
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek - změna z přílohy M 3 do přílohy M 1.
Zpracoval H. Javůrková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuSchválený Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2012 zahrnuje na kapitole Nemovitý majetek, přílohy M1 až M9, ve kterých jsou rozepsány jednotlivé akce.
V průběhu přípravy a realizace během roku dochází u vyjmenovaných akcí ke změnám ve výši částek rozepsaných na jednotlivé akce v důsledku zpřesňování rozsahu prováděných prací podle zpracovaných projektových řešení, výsledků výběrových řízení, konkrétních zjištění při realizaci, případně i zjištěných více prací a rozšíření předmětu díla.
Příloha M3 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v kulturních organizacích je možné snížit o částku 1 900 tis. Kč z akce Oblastní galerie Vysočiny Jihlava - oprava oken Masarykovo náměstí . Naopak u akce Gymnázium O.B. a SOŠ Telč - stavební opravy krčku , zařazené v příloze M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství, se náklady zvýšily oproti předpokladům z důvodu zjištěného skutečného stavu a potřeb rozsahu stavebních prací. K dokrytí akce je potřebné posílení ve výši 1 900 tis. Kč.
Návrh řešení Návrh předpokládá schválení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek, spočívající ve snížení přílohy M3 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v kulturních organizacích o částku 1 900 tis. Kč při současném zvýšení přílohy M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství o částku 1 900 tis. Kč.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek spočívající ve zvýšení přílohy M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství o částku 1 900 tis. Kč při současném snížení přílohy M3 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v kulturních organizacích o částku 1 900 tis. Kč.
Odpovědnost odbor majetkový, odbor ekonomický
Termín březen 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz