Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-02-2012-42

RK-02-2012-42.doc
Číslo materiálu42
Číslo jednacíRK-02-2012-42
NázevNávrh na bezúplatný převod nepotřebného majetku DD Třebíč - Manž. Curieových, příspěvkové organizace
Zpracoval R. Sýkora
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuV souladu se Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 15. 9. 2009 č. 10/09 a Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 13. 12. 2011 č. 09/11, podal Domov pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvková organizace (dále též DD Třebíč - Manž. Curieových ), návrh na bezúplatný převod nepotřebného majetku.

Dne 9. 12. 2011 rozhodla ředitelka DD Třebíč - Manž. Curieových o nepotřebném majetku:
* osobní automobil - Škoda FELICIA COMBI LXI, registrační značka TRI 70-58, inventární číslo 60/148, rok pořízení 1999, pořizovací cena 292 492 Kč, zůstatková cena ve výši 0 Kč.
Vozidlo je již značně opotřebené, zkorodované a ve špatném technickém stavu. Nepotřebný majetek byl nabídnut na www stránkách Kraje Vysočina. V této lhůtě o nepotřebný majetek projevila zájem jiná příspěvková organizace Kraje Vysočina.
Návrh řešení Odbor sociálních věcí navrhuje, aby rada kraje vyslovila souhlas s bezúplatným převodem nepotřebného majetku na příspěvkovou organizaci Kraje Vysočina - Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem, IČO 48895504, se sídlem Dr. Veselého 343/, 59301 Bystřice nad Pernštejnem.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s bezúplatným převodem osobního automobilu - Škoda FELICIA COMBI LXI, registrační značka TRI 70-58, inventární číslo 60/148, rok pořízení 1999, pořizovací cena 292 492 Kč, zůstatková cena ve výši 0 Kč, Vyšší odborné škole a Střední odborné škole zemědělsko-technické Bystřice nad Pernštejnem, IČO 48895504, se sídlem Dr. Veselého 343, 59301 Bystřice nad Pernštejnem.
Odpovědnost odbor sociálních věcí, ředitelka Domova pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvkové organizace
Termín 31. 12. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz