Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-02-2012-37

RK-02-2012-37.doc  RK-02-2012-37pr01.pdf
Číslo materiálu37
Číslo jednacíRK-02-2012-37
NázevZpráva o zapojení Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, do projektu Nanoprogres
Zpracoval J. Plotová
Předkládá L. Kettner
Počet příloh
Popis problémuUsnesením 1845/37/2011/RK uložila rada kraje řediteli Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, aby vždy k 30. 6. a 31. 12. podal radě kraje zprávu o průběhu spolupráce se sdružením Nanoprogres, z.s.p.o.
Ředitel nemocnice o průběhu spolupráce informoval sdělením ze dne 22. prosince 2011 uvedeném v příloze RK-02-2012-37, př.1. - Sdružení v současné době pracuje na projektu
č. 1 (vývoj reprodukovatelné metody přípravy nanovláken typu jádro/plášť ), na němž se prioritně podílí Technická univerzita v Liberci. Nemocnice se této fáze projektu aktivně neúčastní.
Návrh řešení Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje vzít zprávu o průběhu spolupráce Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, se sdružením Nanoprogres, z.s.p.o, na vědomí.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
zprávu o průběhu spolupráce Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, se sdružením Nanoprogres, z.s.p.o.
Odpovědnost OZ, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
Termín 30. 6. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz