Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-02-2012-32

RK-02-2012-32.doc
Číslo materiálu32
Číslo jednacíRK-02-2012-32
NázevSouhlas s použitím provozních prostředků na mzdové výdaje, návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu
Zpracoval A. Vlachová, V. Dvořáková, J. Dočkalová
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický, ředitelka Dětského domova Náměšť nad Oslavou, Krátká 284
Termín leden 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz