Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-02-2012-29

RK-02-2012-29.doc
Číslo materiálu29
Číslo jednacíRK-02-2012-29
NázevNávrh na vyřazení nepotřebného majetku - Školní statek, Humpolec, Dusilov 384
Zpracoval H. Procházková
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuV souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv
a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina a Metodickým pokynem, kterým se upravuje postup a praktické provedení některých majetkových úkonů, podal Školní statek Humpolec, Dusilov 384 (dále jen ŠS Humpolec) návrh na vyřazení nepotřebného majetku.

Dne 1. 10. 2011 rozhodl písemně ředitel ŠS Humpolec o nepotřebném hmotném majetku:
* Dodávkový automobil Renault Mascott s chladírenskou nástavbou včetně chlazení s pohonem od motoru vozidla, inventární číslo 620513, pořízeno v roce 2004, pořizovací cena 977 195,66 Kč (podvozek 652 195,66 Kč, nástavba 325 000 Kč), zůstatková cena 630 045,66 Kč.
Dodávkový automobil má najeto 275 663 km, stav odpovídá stáří vozidla Vzhledem k jeho častým poruchám, provozní nespolehlivosti a cenám oprav bylo v roce 2011 pořízeno nové vozidlo. Nabídka majetku byla zveřejněna na www stránkách Kraje Vysočina od 5. 10. 2011 po dobu 14 dnů. O tento majetek neprojevila zájem žádná organizace zřizovaná Krajem Vysočina ani žádný jiný zájemce. Vozidlo je ještě stále provozuschopné a proto SŠ Humpolec navrhuje nabídnout vozidlo k prodeji prostřednictvím autobazarů. V případě, že se nepodaří prodat vozidlo kompletní, navrhuje prodej po jednotlivých částech.
ŠS Humpolec předpokládá, že vyřazení majetku nebude důvodem pro vznik záporného hospodářského výsledku za rok 2012.
Návrh řešení OŠMS navrhuje, aby rada kraje vyslovila souhlas s vyřazením výše uvedeného nepotřebného majetku dle návrhu ŠS Humpolec.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s vyřazením dodávkového automobilu Renault Mascott s chladírenskou nástavbou, včetně chlazení a pohonem od motoru vozidla, inventární číslo 620513, rok pořízení 2004 z majetku kraje způsobem navrženým Školním statkem Humpolec, Dusilov 384, dle materiálu
RK-02-2012-29.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Školního statku Humpolec,
Termín 30. 6. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz