Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-02-2012-22

RK-02-2012-22.doc  RK-02-2012-22pr01.doc
Číslo materiálu22
Číslo jednacíRK-02-2012-22
NázevNávrh plánu činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2012
Zpracoval V. Kodet, D. Vrábelová
Předkládá V. Novotný
Počet příloh
Popis problémuNa zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 7/2008, konaného dne 17. 12. 2008 byl na základě § 78 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zřízen mj. i Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina.
Dle čl. 2 odst. 1 Jednacího řádu výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 01/2009 ze dne 10. 3. 2009 plán činnosti výboru schvaluje zastupitelstvo.
Návrh řešení Navrhujeme radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválení Plánu činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2012, dle materiálu RK-02-2012-22, př. 1.
StanoviskaKontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina projednal a schválil Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2012 na svém zasedání č. 9/2011 dne
12. 12. 2011.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2012 dle materiálu RK-02-2012-22, př. 1.
Odpovědnost předseda kontrolního výboru
Termín 31. 12. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz