Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-02-2012-21

RK-02-2012-21.doc  RK-02-2012-21pr01.doc
Číslo materiálu21
Číslo jednacíRK-02-2012-21
NázevPlán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2012
Zpracoval K. Ubr, M. Pech
Předkládá M. Kružíková
Počet příloh
Popis problémuNa zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina č. 7/2008, konaného dne 17. 12. 2008, byl na základě § 78 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zřízen mj. i Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina.
Dle čl. 2 odst. 1 Jednacího řádu výborů Zastupitelstva kraje Vysočina č. 01/09 ze dne 10. 03. 2009 plán činnosti výboru schvaluje zastupitelstvo kraje.
Návrh řešení Navrhujeme radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválení Plánu činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2012 dle materiálu RK-02-2012-21, př. 1.
StanoviskaNa zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 10/2011, konaného dne 19. 12. 2011 bylo přijato usnesení 43/10/2011/VVVZ, kterým výbor schválil Plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2012.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2012 dle materiálu RK-02-2012-21, př. 1.
Odpovědnost předsedkyně Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina
Termín 31. 12. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz