Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-02-2012-18

RK-02-2012-18.doc  RK-02-2012-18pr01.doc
Číslo materiálu18
Číslo jednacíRK-02-2012-18
NázevPlán činnosti Rozpočtové komise Rady Kraje Vysočina na rok 2012
Zpracoval J. Kopecká
Předkládá A. Krištofová
Počet příloh
Popis problémuNa zasedání Rady kraje Vysočina č. 2/2009, konaném dne 13. 1. 2009 byla na základě § 80 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zřízena mj. i Rozpočtová komise Rady Kraje Vysočina.
Dle čl. 2 odst. 1 Jednacího řádu komisí Rady kraje Vysočina č. 6/06 ze dne 17. 1. 2006 plán činnosti komise schvaluje rada kraje.
Návrh řešení Navrhuje se radě kraje schválení Plánu činnosti Rozpočtové komise Rady Kraje Vysočina na rok 2012 dle materiálu RK-02-2012-18, př. 1.
StanoviskaRozpočtová komise Rady Kraje Vysočina schválila Plán činnosti na rok 2012 na svém zasedání č. 5/2011 dne 25. 11. 2011 usnesením č. 022/05/2011/RpčK.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
Plán činnosti Rozpočtové komise Rady Kraje Vysočina na rok 2012 dle materiálu
RK-02-2012-18, př. 1.
Odpovědnost předseda rozpočtové komise
Termín 31. 12. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz