Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-02-2012-13

RK-02-2012-13.doc  RK-02-2012-13pr01.xls
Číslo materiálu13
Číslo jednacíRK-02-2012-13
NázevInformace o veřejných zakázkách prováděných Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací za IV. čtvrtletí 2011
Zpracoval J. Boček
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuKrajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace zadává veřejné zakázky v souladu se schváleným finančním plánem organizace pro rok 2011.
Podle Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina č. 16/10, čl. 9, odst. 9, resortní odbor předloží vždy za uplynulé čtvrtletí Radě Kraje Vysočina informaci o veřejných zakázkách s předpokládanou hodnotou přesahující 500 000 Kč, zadaných příspěvkovou organizací. Přehled zadaných veřejných zakázek je uveden v materiálu RK-02-2012-13, př. 1
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje vzít na vědomí informaci o veřejných zakázkách zadaných Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací za období od 1. října 2011 do 31. prosince 2011 dle materiálu RK-02-2012-13, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
informaci o veřejných zakázkách s předpokládanou hodnotou vyšší než 500 000 Kč zadaných Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací za období od 1. října 2011 do 31. prosince 2011 dle materiálu RK-02-2012-13, př. 1.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství, ředitel KSÚSV
Termín 11. 1. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz