Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-02-2012-10

RK-02-2012-10.doc  RK-02-2012-10pr01.doc  RK-02-2012-10pr01upr1.doc
Číslo materiálu10
Číslo jednacíRK-02-2012-10
NázevZajištění putovní výstavy Někomu život, někomu smrt
Zpracoval V. Říhová
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh
Popis problémuNa Kraj Vysočina se obrátilo občanského sdružení Asociace nositelů legionářských tradic s projektem putovní výstavy Někomu život, někomu smrt, připravované k 70. výročí operace ANTHROPOID. Nabízí Kraji Vysočina k zapůjčení novou putovní výstavu, jejíž slavnostní zahájení proběhlo 24. listopadu 2011. Výstava pod názvem Někomu život, někomu smrt, je součástí komplexního vzdělávacího projektu k 70. výročí operace Anthropoid. Na 24 samostatně stojících panelech typu roll-up se představí nejdůležitější události domácího a zahraničního odboje v období od všeobecné mobilizace v září 1938 a podepsání Mnichovské dohody, přes plánování likvidace zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha, až do oduznání Mnichovské dohody Spojenci a pomsty nacistů za smrt Heydricha.
Výstava je věnována především českým vlastencům - odbojářům, kteří neváhali obětovat své životy za svobodu své vlasti. Kdyby tak neučinili, mohly by být hranice České republiky vytýčeny naprosto jinak a mnohá území by již nebyla součástí českého a moravského prostoru. Výstava a doprovodná publikace byly zpracovány na motivy knižní trilogie historika Jaroslava Čvančary Někomu život, někomu smrt a knihy Heydrich.
Výstava i doprovodné aktivity jsou součástí vzdělávacího projektu, který je realizován za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Záštitu nad putovní výstavou převzali předsedkyně Poslanecké sněmovny PČR Miroslava Němcová, britská velvyslankyně v České republice J. E. Sian MacLeod, ministr kultury ČR a ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
Podle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rada zabezpečuje rozhodování v ostatních záležitostech patřících do samostatné působnosti kraje, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu nebo pokud si je zastupitelstvo nevyhradilo.
Návrh řešení Odbor sekretariátu hejtmana navrhuje radě kraje připojit se k projektu putovní výstavy Někomu život, někomu smrt určenému pro širokou veřejnost k uctění významné události české historie a uzavřít smlouvu o zajištění výstavy dle materiálu RK-02-2012-10, př. 1.
StanoviskaOdbor ekonomický nemá připomínky.
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu: souhlasí s předloženým materiálem. V harmonogramu připravovaných výstav na rok 2012 je počítáno s prezentací tohoto výstavního projektu v prostorách krajského úřadu.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o zajištění výstavy dle materiálu RK-02-2012-10, př. 1.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana
Termín 31. 5. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz