Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-14-2011-45

RK-14-2011-45.doc  RK-14-2011-45pr01.xls
Číslo materiálu45
Číslo jednacíRK-14-2011-45
NázevInformace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč v rámci odboru regionálního rozvoje za období od 1. 1. 2011 do 31. 3. 2011
Zpracoval J. Jež
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o informaci dle ustanovení Čl. 2 odst. (5) Pravidel Rady kraje Vysočina
pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina č. 16/10 (dále jen Pravidla rady kraje ) o veřejných zakázkách malého rozsahu zadaných dle Pravidel Rady kraje.
Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč v rámci odboru regionálního rozvoje za období od 1. 1. 2011 do 31. 3. 2011 jsou uvedeny v materiálu RK-14-2011-45, př. 1.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina (dále jen ORR ) navrhuje Radě kraje Vysočina vzít na vědomí informaci o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč, o jejichž zadání a výběru nejvýhodnější nabídky rozhodl MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje Vysočina, Ing. Bc. Martin Hyský, člen Rady kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje a Zdeněk Ryšavý, člen Rady kraje Vysočina pro oblast informatiky, životního prostředí a územního plánování v období
od 1. 1. 2011 do 31. 3. 2011, dle materiálu RK-14-2011-45, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
informaci o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč, o jejichž zadání a výběru nejvýhodnější nabídky rozhodl MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje Vysočina, Ing. Bc. Martin Hyský, člen Rady kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje a Zdeněk Ryšavý, člen Rady kraje Vysočina pro oblast informatiky, životního prostředí a územního plánování v období od 1. 1. 2011 do 31. 3. 2011 dle materiálu RK-14-2011-45, př. 1.
Odpovědnost ORR
Termín 19. 4. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz