Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-14-2011-42

RK-14-2011-42.doc  RK-14-2011-42pr01.xls  RK-14-2011-42pr02.xls  RK-14-2011-42pr03.doc
Číslo materiálu42
Číslo jednacíRK-14-2011-42
NázevFond Vysočiny - návrh na poskytnutí podpory v rámci grantového programu Naše školka 2011
Zpracoval L. Hrůza
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o rozhodnutí o poskytnutí finančních dotací žadatelům v rámci grantového programu Naše školka 2011 (dále jen program). Tento program je určen ke spolufinancování rekonstrukcí, oprav, modernizací nebo dovybavení sociálních zařízení, kuchyní, výdejen stravy a jídelen v budovách mateřských škol, umístěných v obcích do 2 000 obyvatel s maximální dotací 150 tis. Kč na jeden projekt.
Uzávěrka programu byla dne 11. 3. 2011. Bylo doručeno celkem 37 žádostí s celkovým finančním požadavkem 4 394 404 Kč. Schválená finanční alokace programu činí 4 000 000 Kč. Zasedání řídícího výboru programu se konalo dne 23. 3. 2011. Z důvodu administrativního nesouladu s Výzvou programu bylo z hodnocení vyřazeno 9 žádostí. Zbývajících 28 žádostí je navrženo k podpoře v požadované výši (souhrnně 3 414 629 Kč). Zůstatek alokace programu činí 585 371 Kč.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina (dále jen ORR ) na základě usnesení řídícího výboru programu č. 001/02/2011/ŘvGP250 navrhuje Radě kraje Vysočina doporučit Zastupitelstvu kraje Vysočina rozhodnout poskytnout dotace žadatelům uvedeným v materiálu RK-14-2011-42, př. 1 dle vzoru smlouvy uvedeném v materiálu RK-14-2011-42, př. 3.
ORR na základě usnesení řídicího výboru programu č. 001/01/2011/ŘvGP250 navrhuje Radě kraje Vysočina doporučit Zastupitelstvu kraje Vysočina rozhodnout neposkytnout dotace žadatelům uvedeným v materiálu RK-14-2011-42, př. 2.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
* poskytnout finanční dotace v rámci grantového programu Naše školka 2011 žadatelům uvedeným v materiálu RK-14-2011-42, př. 1 dle vzoru smlouvy uvedeném v materiálu RK-14-2011-42, př. 3;
* neposkytnout finanční dotace v rámci grantového programu Naše školka 2011 žadatelům uvedeným v materiálu RK-14-2011-42, př. 2.
Odpovědnost ORR
Termín 30. 8. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz