Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-14-2011-40

RK-14-2011-40.doc  RK-14-2011-40pr01.pdf
Číslo materiálu40
Číslo jednacíRK-14-2011-40
NázevSmlouva o poskytnutí prostředků z ERDF v rámci Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013
Zpracoval J. Kodet
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o uzavření Smlouvy o poskytnutí prostředků z ERDF (dále jen Smlouva ERDF ) k projektu Snižování energetické náročnosti z Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013 (dále jen OP AT-CZ ).
Kraj Vysočina je Vedoucím projektovým partnerem v projektu Snižování energetické náročnosti podpořeném v rámci OP AT-CZ na základě projektové žádosti podané v souladu s usnesením Rady kraje Vysočina č. 1352/28/2010/RK ( Rada kraje prohlašuje skutečnosti uvedené v materiálu RK-28-2010-23, př. 1, část druhá; ukládá odboru regionálního rozvoje a odboru majetkovému předložit projektovou žádost do Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013; doporučuje zastupitelstvu kraje: prohlásit skutečnosti uvedené v materiálu RK-28-2010-23, př. 1, část první; změnit usnesení č. 0147/02/2010/ZK takto: slova ve výši 24 000 EUR (tj. 624 000,- Kč (10 % z celkových nákladů kraje, 1 euro = 26 Kč) se ruší a nahrazují slovy 23 000 EUR (tj. 563 500,- Kč (10 % z celkových nákladů kraje, 1 euro = 24,50 Kč); schválit navýšení převodu finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů o 5 011 000 Kč na maximální výši 5 635 000 Kč (1 euro = 24,50 Kč) na zvláštní účet kraje Snižování energetické náročnosti určený na financování projektu; tyto finanční prostředky budou čerpány dle aktuálních potřeb projektu. ) a v souladu s usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č. 0431/05/2010/ZK ( Zastupitelstvo kraje prohlašuje skutečnosti uvedené v materiálu
ZK-05-2010-90, př. 1, část první; mění usnesení č. 0147/02/2010/ZK takto: slova ve výši 24 000 EUR (tj. 624 000,- Kč (10 % z celkových nákladů kraje, 1 euro = 26 Kč) se ruší a nahrazují slovy 23 000 EUR (tj. 563 500,- Kč (10 % z celkových nákladů kraje, 1 euro = 24,50 Kč); schvaluje navýšení převodu finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů o 5 011 000 Kč na maximální výši 5 635 000 Kč (1 euro = 24,50 Kč) na zvláštní účet kraje Snižování energetické náročnosti určený na financování projektu; tyto finanční prostředky budou čerpány dle aktuálních potřeb projektu. )
Smlouva ERDF k projektu Snižování energetické náročnosti je uvedena v materiálu RK-14-2011-40, př. 1.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina (dále jen ORR ) navrhuje Radě kraje Vysočina rozhodnout uzavřít Smlouvu o poskytnutí prostředků z ERDF dle materiálu RK-14-2011-40, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o poskytnutí prostředků z ERDF k projektu Snižování energetické náročnosti dle materiálu RK-14-2011-40, př. 1.
Odpovědnost ORR
Termín 16. 5. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz