Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-14-2011-36

RK-14-2011-36.doc  RK-14-2011-36pr01.doc
Číslo materiálu36
Číslo jednacíRK-14-2011-36
NázevProjekt Interní pavilon v Nemocnici Nové Město na Moravě - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
Zpracoval D. Buřičová, E. Tomášová
Předkládá L. Kettner
Počet příloh
Popis problémuNa základě schválené žádosti o platbu byla poskytovatelem na zvláštní účet projektu Interní pavilon v Nemocnici Nové Město na Moravě připsána dotace z ROP JV ve výši 40 768 058,43 Kč.
Návrh řešení Odbor zdravotnictví navrhuje Radě kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření související s přijetím dotace na zvláštní účet projektu Interní pavilon v Nemocnici Nové Město
na Moravě a převod části přijaté dotace za realizovanou etapu projektu do Fondu strategických rezerv na financování dalších projektů.
StanoviskaOdbor ekonomický:
Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu kraje Vysočina, ekonomickému odboru, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.
Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z ROP JV ve výši 40 768 058,43 Kč, která byla připsána na zvláštní účet projektu dne 5. 4. 2011. Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu Interní pavilon v Nemocnici Nové Město na Moravě o účelovou dotaci z ROP JV ve výši 40 768 058,43 Kč;
* převod části zůstatku ve výši 30 000 000 Kč ze zvláštního účtu Interní pavilon v Nemocnici Nové Město na Moravě do Fondu strategických rezerv;
* rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu Interní pavilon v Nemocnici Nové Město na Moravě ve výši převodu části zůstatku do Fondu strategických rezerv.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, odbor ekonomický
Termín 30. 4. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz