Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-14-2011-33

RK-14-2011-33.doc  RK-14-2011-33pr01.doc  RK-14-2011-33pr02.doc  RK-14-2011-33pr03.doc
Číslo materiálu33
Číslo jednacíRK-14-2011-33
NázevPronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina - Setkání u kulatého stolu pro zdravotnické pracovníky kraje Vysočina
Zpracoval R. Novotná
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh
Popis problémuIZIP, a.s., podal dne 7. 4. 2011 žádost o pronájem zasedacích prostor v sídle kraje Vysočina za účelem konání akce Setkání u kulatého stolu pro zdravotnické pracovníky kraje Vysočina dle materiálu RK-14-2011-33, př. 1. Zasedací prostory jsou pronajímány dle Pravidel Rady kraje Vysočina pro pronajímání nebytových prostor v sídle kraje Vysočina č. 03/10 ze dne 16. 2. 2010.
IZIP, a.s., žádá záštitu hejtmana kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka a možnost 100 % slevy na úhradě pronájmu.

Dle Pravidel Rady kraje Vysočina pro pronajímání nebytových prostor v sídle kraje Vysočina č. 03/10 ze dne 16. 2. 2010 je možno poskytnout následující formy záštity:
* záštita čestná - žadatel hradí 100 % z nájmu a 100 % nákladů (Čl. 6, odst. 2),
* záštita 100+100 - žadatel hradí 0 % z nájmu a 0 % nákladů (Čl. 7, odst. 1, písm. a).

Pokud člen Rady kraje Vysočina poskytne záštitu dle Čl. 7 odst. 1 písm. a) těchto Pravidel, tedy záštitu jinou než čestnou, předloží Odbor sekretariátu hejtmana materiál Radě kraje Vysočina k rozhodnutí.
Návrh řešení OSH navrhuje radě kraje uzavřít smlouvu dle materiálu RK-14-2011-33, př. 3.
Zdůvodnění návrhu je obsaženo v materiálu RK-14-2011-33, př. 2.
StanoviskaStanoviska jsou obsažena v materiálu RK-14-2011-33, př. 2.
Odbor informatiky: Výpůjčka byla zaevidována v systému eDotace - ID O00082.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu dle materiálu RK-14-2011-33, př. 3.
Odpovědnost OSH
Termín 19. 4. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz