Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-14-2011-31

RK-14-2011-31.doc  RK-14-2011-31pr01.doc
Číslo materiálu31
Číslo jednacíRK-14-2011-31
NázevNávrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z ROP JV na projekt II/360 Oslavice - Oslavička
Zpracoval R. Handa
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuMateriál je předkládán radě kraje za účelem schválení návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt II/360 Oslavice - Oslavička , která byla schválena usnesením č. 1214/25/2010/RK dne 10. 8. 2010. Důvodem tohoto kroku je přesun mezi rozpočtovými položkami o více než 15%.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu kraje Vysočina doporučuje radě kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt II/360 Oslavice - Oslavička dle materiálu RK-14-2011-31, př. 1 za účelem maximálního možného čerpání dotace.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt II/360 Oslavice - Oslavička dle materiálu RK-14-2011-31, př. 1.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 30. 4. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz