Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-14-2011-29

RK-14-2011-29.doc  RK-14-2011-29pr01.doc  RK-14-2011-29pr02.doc
Číslo materiálu29
Číslo jednacíRK-14-2011-29
NázevRozhodnutí o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z ROP JV na projekty dopravní infrastruktury
Zpracoval R. Žižka
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuMateriál je předkládán radě kraje z důvodu přijetí rozhodnutí o uzavření Smluv o poskytnutí dotace (dále jen Smlouvy ) z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod (dále jen ROP JV ).
Rada kraje usnesením č. 0682/14/2010/RK ze dne 4. 5. 2010 schválila podání žádosti o poskytnutí podpory v rámci kontinuální výzvy k předkládání projektů do ROP JV na realizaci projektu II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 3. stavba a usnesením č. 0892/18/2010/RK ze dne 8. 6. 2010 schválila podání žádosti o poskytnutí podpory v rámci kontinuální výzvy k předkládání projektů do ROP JV na realizaci projektu II/402 Třešť - křiž. s I/38.
Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod zaslal návrhy Smluv z ROP JV k projednání. Návrhy jsou přílohami tohoto materiálu.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství doporučuje radě kraje rozhodnout uzavřít Smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 3. stavba dle materiálu RK-14-2011-29, př. 1 a na projekt II/402 Třešť - křiž. s I/38 dle materiálu RK-14-2011-29, př. 2 jako předpoklad budoucího čerpání dotace na projekty II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 3. stavba a II/402 Třešť - křiž. s I/38.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod:
* na projekt II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 3. stavba dle materiálu RK-14-2011-29, př. 1
* na projekt II/402 Třešť - křiž. s I/38 dle materiálu RK-14-2011-29, př. 2.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 30. 6. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz