Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-14-2011-26

RK-14-2011-26.doc  RK-14-2011-26pr01.doc  RK-14-2011-26pr02.doc
Číslo materiálu26
Číslo jednacíRK-14-2011-26
NázevROWANet - smlouva o směně vláken mezi fy Optokon a krajem Vysočina
Zpracoval P. Málek, P. Pavlinec
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh
Popis problémuV roce 2010 vybudoval kraj Vysočina páteřní optickou trasu sítě ROWAnetu mezi Stonařovem a Třeští. Na realizaci trasy se na základě výběrového řízení podílí celkem 8 investorů, přičemž 4 z nich jsou komerční subjekty. Jedním z komerčních subjektů, které nabídly ve výběrovém řízení svůj investiční podíl na nákladech výstavby trasy je firma OPTOKON Co., Ltd. spol. s r.o. Nabídky firmy Optokon předpokládala plnění formou výměny optických vláken v trase Stonařov - Třešť za vlákna v jiné zájmové lokalitě pro výstavbu sítě ROWANet. Předmětem původní nabídky byla trasa Pelhřimov - Pacov. Tuto trasu ovšem kraj Vysočina zařadil a později i vysoutěžil v rámci projektu rozvoje sítě ROWAnet II. financovaného z IOP.
Po vzájemné dohodě s firmou Optokon je navržena směna za optická vlákna v jiné trase na území kraje, která je klíčová pro další rozvoj sítě ROWANet. Konkrétně jde o spojení mezi cablehousem firmy Optokon a telekomunikačním kontejnerem v Šachotíně.
Návrh řešení Odbor informatiky navrhuje uzavřít smlouvy dle přílohy č. 1, na základě které dojde ke směně dvou vláken v majetku kraje Vysočina v trase Stonařov - Třešť (7.620m) za jedno vlákno v trase Optokon - Šachotín (14.920m). Detailní specifikace tras, vláken a koncových lokalit je obsažena v příloze č. 2.
StanoviskaOddělení právní a KŽÚ nemá k návrhu usnesení připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu dle materiálu RK-14-2011-26, př. 1.
Odpovědnost odbor informatiky
Termín 30. 6. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz