Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-14-2011-25

RK-14-2011-25.doc  RK-14-2011-25pr01.doc
Číslo materiálu25
Číslo jednacíRK-14-2011-25
NázevSmlouva o poskytování elektronických online zdrojů
Zpracoval T. Mrázková, F. Bobek
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh
Popis problémuNárodní knihovna České republiky vybrala stránky kraje Vysočina http://www.kr-vysocina.cz pro zařazení do reprezentativního vzorku českého webu s cílem jejich dlouhodobého uchovaní pro budoucí historické a výzkumné účely. Jedná se o nabídku bezplatné archivace v rámci projektu Národní knihovny CR WebArchiv http://www.webarchiv.cz.
Návrh řešení Odbor informatiky navrhuje Radě kraje Vysočina uzavřít Smlouvu o poskytování elektronických online zdrojů dle materiálu RK-12-2011-25, př. 1.
Výhody spolupráce kraje s Národní knihovnou v této oblasti jsou: zařazení do výběrového archivu českých webových zdrojů významných státních i soukromých institucí s potenciální historickou, kulturní, výzkumnou nebo jinou informační hodnotou; uvedení v seznamu spolupracujících vydavatelů na stránkách www.webarchiv.cz včetně odkazu na krajské stránky; jistota, že obsah krajského webu bude několikrát ročně archivován a zařazení záznamu do katalogu Národní knihovny a do České národní bibliografie.
StanoviskaOddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá k návrhu smlouvy připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o poskytování elektronických online zdrojů dle materiálu RK-14-2011-25, př. 1;
ukládá
odboru informatiky zajistit případné souhlasy pro realizaci této smlouvy.
Odpovědnost OI
Termín 30. 4. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz