Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-14-2011-06

RK-14-2011-06.doc  RK-14-2011-06pr01.pdf  RK-14-2011-06pr02.pdf  RK-14-2011-06pr03.pdf  RK-14-2011-06pr04.xls  RK-14-2011-06pr05.doc
Číslo materiálu06
Číslo jednacíRK-14-2011-06
NázevDotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu členům Všesportovního kolegia kraje Vysočina
Zpracoval P. Panovec, V. Prokop
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuNa základě Statutu Všesportovního kolegia kraje Vysočina a Smlouvy o součinnosti (viz materiál RK-14-2011-06,př.1 a materiál RK-14-2011-06,př.2) je ve Všesportovním kolegiu kraje Vysočina sdruženo celkem deset zastřešujících sportovních organizací, které v rámci kraje Vysočina zastupují téměř 40 000 členů z řad dětí a mládeže.
Všesportovní kolegium na základě svého statutu požádalo kraj Vysočina o dotaci na činnost svých členských organizací (viz materiál RK-14-2011-06,př.3).
Od roku 2004 probíhala jednání o možnostech financování všesportovního kolegia a jeho členů a v roce 2006 byla poprvé realizována plošná podpora Všesportovního kolegia kraje Vysočina ve výši 4 000 000 Kč, při zachování grantového programu Sport pro všechny s celkovou alokací 3 000 000 Kč. V letech 2007 - 2009 byla z rozpočtu kraje vyčleněna částka 6 000 000 Kč, v roce 2010 částka 4 000 000 Kč, která byla poskytnuta jednotlivým členům Všesportovního kolegia kraje Vysočina. V rozpočtu kraje na rok 2011 je v kapitole Školství, mládeže a sportu vyčleněná částka 4 000 000 Kč.
Návrh řešení OŠMS navrhuje poskytnout dotaci jednotlivým členským sdružením Všesportovního kolegia kraje Vysočina v celkové výši 4 000 000 Kč. Na základě dohody všech členů Všesportovního kolegia kraje Vysočina bude dotace všesportovnímu kolegiu na činnost dětí a mládeže rozdělena tak, že 10% celkové částky bude rozděleno paušálně na všechny organizace sdružené ve všesportovním kolegiu a zbývajících 90% bude těmto organizacím rozděleno podle počtu členů z řad dětí a mládeže do osmnácti let v jednotlivých organizacích. Vzhledem k výši celkové částky navrhujeme dotaci rozdělit přímo jednotlivým zastřešujícím organizacím nebo jejich nižším článkům. Podrobný rozpis, včetně navrhovaných částek, je v materiálu RK-14-2011-06, př.4, dotace jsou evidovány v systému eDotace
S jednotlivými organizacemi bude uzavřena smlouva dle materiálu RK-14-2011-06, př. 5.
StanoviskaEkonomický odbor:
Ekonomický odbor nemá připomínky. Ve schváleném rozpočtu kraje Vysočina na rok 2011 je v kapitole Školství, mládeže a sportu, běžné výdaje, v části Ostatní tělovýchovná činnost, na Podporu Všesportovního kolegia kraje Vysočina (ÚZ 00313) uvažováno s částkou
4 000 000 Kč.
Odbor informatiky: Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID dotace O00080.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost členům Všesportovního kolegia kraje Vysočina na činnost v roce 2011 v celkové výši 368 150 Kč dle tabulky č. 1 materiálu RK-14-2011-06, př. 4;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost členům Všesportovního kolegia kraje Vysočina na činnost v roce 2011 v celkové výši 3 631 850 Kč dle tabulky č. 2 materiálu RK-14-2011-06, př. 4.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
Termín 31. 12. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz