Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2010-64

RK-15-2010-64.doc  RK-15-2010-64pr1.doc  RK-15-2010-64pr10.doc  RK-15-2010-64pr11.doc  RK-15-2010-64pr12.doc  RK-15-2010-64pr13.doc  RK-15-2010-64pr2.doc  RK-15-2010-64pr3.doc  RK-15-2010-64pr4.doc  RK-15-2010-64pr5.doc  RK-15-2010-64pr6.doc  RK-15-2010-64pr7.doc  RK-15-2010-64pr8.doc  RK-15-2010-64pr9.doc
Číslo materiálu64
Číslo jednacíRK-15-2010-64
NázevPodklady k žádostem na projekt Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina do Operačního programu Životní prostředí
Zpracoval M. Brom
Předkládá Z. Ryšavý
Počet příloh
Popis problémuV tomto materiálu se jedná o schválení znění podkladů k žádostem na projekt Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina do Operačního programu Životní prostředí. Odbor životního prostředí, Odbor sociálních věcí a Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu kraje Vysočina zpracoval seznam objektů ve vlastnictví kraje a jím zřizovaných organizací vhodných pro revitalizaci a regeneraci parků. Projekty řeší ošetření, případně obnovu nelesní zeleně. Projektový záměr Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina byl projednán a schválen radou kraje dne 14. 04. 2009 usnesením č.0537/13/2009/RK a zastupitelstvem kraje dne 12. 05. 2009 usnesením č. 0209/03/2009/ZK.
V polovině měsíce listopadu 2009 byla k těmto žádostem přidána ještě žádost na revitalizaci zeleně v nemocnici v Havlíčkově Brodě.
Dne 29. dubna 2010 zasedal Řídící výbor Operačního programu Životní prostředí a nedoporučil ke schválení celkem šest projektů kraje Vysočina (seznam viz RK-15-2010-64, př. 13). Uspěla pouze žádost Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina-Dětský domov-Budkov. Předložené žádosti byly pečlivě a profesionálně připravené, vyhovovaly po formální i věcné stránce. Neuspěly však z důvodu nízké alokace finančních prostředků pro XIV. kolo příjmu žádostí a zároveň nižšího bodového ohodnocení z hlediska ekonomického hodnotícího kritéria. Tím se dostaly tzv. pod čáru tj. mimo oblast projektů, na které postačovaly finanční prostředky.
Z důvodu velkého množství žádostí do prioritní osy 6 Zlepšování stavu přírody a krajiny, které neuspěly v posledním kole příjmu žádostí, bylo Státním fondem životního prostředí ČR vypsáno další, v pořadí XX. kolo příjmu žádostí. Projekty realizované v rámci oblasti podpory 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny mohou získat podporu již jenom do výše 70 % z celkových způsobilých výdajů (oproti 90 % z XIV. kola příjmu žádostí). Protože se pravděpodobně jedná o jednu z posledních výzev (v úvahu přichází ještě podzimní výzva) do výše zmiňované prioritní oblasti a opatření v parcích jsou bezpodmínečně nutná, pokusí se odbor životního prostředí podat výše zmiňovaných šest neschválených projektů druhý týden XX. kola příjmu žádostí. Příjem žádostí do Operačního programu Životní prostředí pro revitalizaci zeleně začne 17. května 2010 a bude pokračovat až do 30. června 2010. Aby tedy bylo možné včas podat žádosti o finanční příspěvek, je nutné zpracovat všechny nezbytné podklady k žádostem.
Návrh řešení Na základě výše uvedeného popisu navrhujeme Radě kraje Vysočiny schválit znění podkladů pro žádosti o revitalizaci zeleně do Operačního programu Životní prostředí.
Veškeré postupy a práce budou uzpůsobeny faktu, že zpracované a kompletní žádosti se budou předkládat Státnímu fondu životního prostředí ČR do 24. května 2010.
StanoviskaOddělení právní a krajského živnostenského úřadu: nemá připomínek.
Návrh usneseníRada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálech RK-15-2010-64, př. 1, RK-15-2010-64, př. 2,
RK-15-2010-64, př. 3, RK-15-2010-64, př. 4, RK-15-2010-64, př. 5, RK-15-2010-64, př. 6,
RK-15-2010-64, př. 7, RK-15-2010-64, př. 8, RK-15-2010-64, př. 9, RK-15-2010-64, př. 10, RK-15-2010-64, př. 11, RK-15-2010-64, př. 12 a RK-15-2010-64, př. 13.
Odpovědnost odbor životního prostředí
Termín 18. 5. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz