Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2010-56

RK-15-2010-56.doc
Číslo materiálu56
Číslo jednacíRK-15-2010-56
NázevVýběrové řízení Dodávka medicinálních a technických plynů pro zdravotnická zařízení kraje Vysočina - jednací řízení bez uveřejnění
Zpracoval D. Buřičová, J. Jelínek
Předkládá L. Kettner
Počet příloh
Popis problémuRada kraje Vysočina rozhodla svým usnesením č. 0596/12/2010/RK o zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku Dodávka medicinálních a technických plynů pro zdravotnická zařízení kraje Vysočina (evidenční číslo veřejné zakázky 60040665).
V souvislosti s tím byla přepracována zadávací dokumentace tak, aby umožnila uchazečům nabídnout cenu nájmu lahví, ventilů a zásobníků zvlášť, mimo cenu za medicinální a technické plyny (v původní zadávací dokumentaci byl požadavek na zakalkulování ceny nájmu obalů do ceny plynů bez možnosti účtovat nájemné).
Při přepracování zadávací dokumentace nedošlo k podstatným změnám proti původním zadávacím podmínkám, což je také jednou z podmínek pro možnost využití jednacího řízení bez uveřejnění.
Administrátorem této veřejné zakázky bude firma RTS a.s., Brno, která byla vybrána na základě veřejné zakázky malého rozsahu jako administrátor veřejných zakázek pro odbor zdravotnictví (rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 8. 10. 2009). Mandátní smlouva je schvalována v tomto případě proto, že forma jednacího řízení bez uveřejnění nebyla při výběru administrátora veřejných zakázek předpokládána.
Návrh řešení Firma RTS, a. s. ve spolupráci s odborem zdravotnictví a jednotlivými zdravotnickými zařízeními kraje Vysočina připravila přepracované podklady pro zadávací řízení formou jednacího řízení bez uveřejnění na základě § 23, odstavec 1, písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
V zájmu transparentnosti průběhu řízení se navrhuje vyzvat k jednání všechny uchazeče, kteří si ve zrušeném zadávacím řízení vyzvedli dokumentaci.

V jednáních s uchazeči budou projednávány obchodní podmínky a cenová strategie. Na základě těchto jednání by mělo dojít k dohodě obchodních podmínek, které budou v souladu s požadavky zadavatele a představou dodavatelů.

Smlouva o společném postupu při nákupu medicinálních a technických plynů mezi krajem Vysočina a jednotlivými zdravotnickými zařízeními byla uzavřena a schválena radou kraje při schvalování původního zadávacího řízení (rada č. 38/2009).

Dokumentace k výběrovému řízení v rámci jednacího řízení bez uveřejnění je následující:
RK-15-2010-56, př. 1 - Návrh mandátní smlouvy s firmou RTS
RK-15-2010-56, př. 2 - Návrh Výzvy k jednání
RK-15-2010-56, př. 3 - Návrh komise pro otevírání obálek a jednání s uchazeči
RK-15-2010-56, př. 4 - Návrh hodnotící komise
RK-15-2010-56, př. 5 - Krycí list nabídky - formulář
RK-15-2010-56, př. 6 - Rekapitulace nabídkové ceny celkem
Rekapitulace nabídkové ceny Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o.
Rekapitulace nabídkové ceny Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o.
Rekapitulace nabídkové ceny Nemocnice Jihlava, p.o.
Rekapitulace nabídkové ceny Nemocnice Pelhřimov, p.o.
Rekapitulace nabídkové ceny Nemocnice Třebíč , p.o.
RK-15-2010-56, př. 7 - Obchodní podmínky Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o.
RK-15-2010-56, př. 8 - Obchodní podmínky Nemocnice Jihlava, p.o.
RK-15-2010-56, př. 9 - Obchodní podmínky Nemocnice Pelhřimov, p.o.
RK-15-2010-56, př. 10 - Obchodní podmínky Nemocnice Třebíč, p.o.
RK-15-2010-56, př. 11 - Obchodní podmínky Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o.
RK-15-2010-56, př. 12 - Seznam zájemců pro výzvu
RK-15-2010-56, př. 13 - Harmonogram průběhu řízení

Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje:
* rozhodnout o způsobu zadání veřejné zakázky Dodávka medicinálních a technických plynů pro zdravotnická zařízení kraje Vysočina formou jednacího řízení bez uveřejnění v souladu se zadávací dokumentací dle materiálu
RK-15-2010-56, př. 1- Návrh mandátní smlouvy s firmou RTS
RK-15-2010-56, př. 2- Návrh Výzvy k jednání
RK-15-2010-56, př. 3- Návrh komise pro otevírání obálek a jednání s uchazeči
RK-15-2010-56, př. 4- Návrh hodnotící komise
RK-15-2010-56, př. 5- Krycí list nabídky - formulář
RK-15-2010-56, př. 6 - Rekapitulace nabídkové ceny celkem
Rekapitulace nabídkové ceny Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o.
Rekapitulace nabídkové ceny Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o.
Rekapitulace nabídkové ceny Nemocnice Jihlava, p.o.
Rekapitulace nabídkové ceny Nemocnice Pelhřimov, p.o.
Rekapitulace nabídkové ceny Nemocnice Třebíč , p.o.
RK-15-2010-56, př. 7 - Obchodní podmínky Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o.
RK-15-2010-56, př. 8 - Obchodní podmínky Nemocnice Jihlava, p.o.
RK-15-2010-56, př. 9 - Obchodní podmínky Nemocnice Pelhřimov, p.o.
RK-15-2010-56, př. 10 - Obchodní podmínky Nemocnice Třebíč, p.o.
RK-15-2010-56, př. 11 - Obchodní podmínky Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o.
RK-15-2010-56, př. 12 - Seznam zájemců pro výzvu
RK-15-2010-56, př. 13 - Harmonogram průběhu řízení
* v rozsahu mandátní smlouvy pověřit společnost RTS, a. s., Lazaretní 13, Brno výkonem zadavatelských činností dle § 151 zákona č. 137/2006 Sb., a k zastupování zadavatele při uveřejňování údajů v informačním systému veřejné správy podle § 157 zákona č. 137/2006 Sb.,
* jmenovat členy komise pro otevírání obálek a jednání s uchazeči a jejich náhradníky dle materiálu RK-15-2010-56, př. 3
* jmenovat členy hodnotící komise dle materiálu RK-15-2010-56, př. 4.

K provedení jednacího řízení bez uveřejnění se navrhují termíny dle materiálu RK-15-2010-56, př. 13. Otevírání obálek s předběžnými nabídkami se předpokládá dne 7. 6. 2010 a poslední jednání s uchazeči dne 22. 6. 2010.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zahájit zadání veřejné zakázky Dodávka medicinálních a technických plynů pro zdravotnická zařízení kraje Vysočina formou jednacího řízení bez uveřejnění dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací dle materiálů:
RK-15-2010-56, př. 1- Návrh mandátní smlouvy s firmou RTS;
RK-15-2010-56, př. 2- Návrh Výzvy k jednání;
RK-15-2010-56, př. 3- Návrh komise pro otevírání obálek a jednání s uchazeči;
RK-15-2010-56, př. 4- Návrh hodnotící komise;
RK-15-2010-56, př. 5- Krycí list nabídky - formulář;
RK-15-2010-56, př. 6 - Rekapitulace nabídkové ceny celkem
Rekapitulace nabídkové ceny Nemocnice Havlíčkův Brod, p. o.;
Rekapitulace nabídkové ceny Nemocnice Nové Město na Moravě, p. o.;
Rekapitulace nabídkové ceny Nemocnice Jihlava, p. o.;
Rekapitulace nabídkové ceny Nemocnice Pelhřimov, p. o.;
Rekapitulace nabídkové ceny Nemocnice Třebíč, p.;o.;
RK-15-2010-56, př. 7 - Obchodní podmínky Nemocnice Nové Město na Moravě, p. o.;
RK-15-2010-56, př. 8 - Obchodní podmínky Nemocnice Jihlava, p. o.;
RK-15-2010-56, př. 9 - Obchodní podmínky Nemocnice Pelhřimov, p. o.;
RK-15-2010-56, př. 10 - Obchodní podmínky Nemocnice Třebíč, p. o.;
RK-15-2010-56, př. 11 - Obchodní podmínky Nemocnice Havlíčkův Brod, p. o.;
RK-15-2010-56, př. 12 - Seznam zájemců pro výzvu;
RK-15-2010-56, př. 13 - Harmonogram průběhu řízení;
pověřuje
společnost RTS, a.s., Lazaretní 13, Brno, výkonem zadavatelských činností dle § 151 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů v tomto zadávacím řízení v rozsahu mandátní smlouvy dle RK-15-2010-56, př. 1;
jmenuje
* členy komise pro otevírání obálek a jednání s uchazeči a jejich náhradníky dle materiálu RK-15-2010-56, př. 3;
* členy hodnotící komise a jejich náhradníky dle materiálu RK-15-2010-56, př. 4;
bere na vědomí
harmonogramu zadávacího řízení dle materiálu RK-15-2010-56, př. 13.
Odpovědnost odbor zdravotnictví
Termín 31. 8. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz